Thông báo v/v Khảo sát ý kiến Sinh viên về việc thực hiện dạy và học trực tuyến năm 2020 - 2021

18/03/2021 15:55
Thực hiện công tác khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến theo công văn số 965/BGDĐT-GDĐH ngày 11/3/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và công văn số 117/CV-QLĐT của Phòng Quản lý Đào tạo - Trường ĐH Mở HN v/v khảo sát tình hình đào tạo trực tuyến
Tags: khảo sát,

Khoa CNTT đề nghị các sinh viên có tên trong danh sách dưới đây thực hiện khảo sát theo hướng dẫn sau.

Bước 1: Đọc kĩ Hướng dẫn nhập thông tin phiếu khảo sát

Bước 2: Truy cập theo đường dẫn http://bit.ly/tructuyensv để bắt đầu thực hiện khảo sát, hoàn thành trước 16:00 ngày 19/03/2021

Bước 3: Chụp ảnh màn hình sau khi GỬI khảo sát thành công và lưu ảnh vào Google Drive cá nhân để lưu minh chứng về việc đã tham gia khảo sát, cấp quyền truy cập đường link ảnh minh chứng cho bất cứ ai có đường link.

Bước 4: Gửi thông tin cá nhân đã tham gia khảo sát và link ảnh minh chứng vào form dưới đây

   

 

#DANH SÁCH SINH VIÊN ĐƯỢC YÊU CẦU THỰC HIỆN KHẢO SÁT

TT Họ và tên Ngày sinh Lớp Năm thứ
1 Vũ Thị Kiều Trang 30/11/99 1710A01 Năm 3
2 Trương Văn Học 12/01/99 1710A01 Năm 3
3 Toàn Chí Vĩ 08/02/99 1710A01 Năm 2
4 Nguyễn Trung Kiên 09/09/99 1710A01 Năm 4
5 Nguyễn Thị Bích Phượng 14/10/99 1710A01 Năm 4
6 Kiều Quốc Khánh 02/09/98 1710A01 Năm 2
7 Lê Văn Nguyên 23/11/99 1710A01 Năm 2
8 Lê Tuấn Anh 24/08/99 1710A01 Năm 2
9 Lã Thị Thúy Lành 18/09/99 1710A01 Năm 4
10 Nguyễn Nhật Long 06/06/99 1710A01 Năm 2
11 Phạm Xuân Sơn 09/11/99 1710A01 Năm 2
12 Đặng Thị Bảo An 30/06/99 1710A01 Năm 4
13 Lưu Thị Phương Anh 06/10/99 1710A01 Năm 4
14 Phạm Thảo Chi 22/05/99 1710A01 Năm 4
15 Lê Ngọc Điệp 10/11/99 1710A01 Năm 2
16 Phạm Văn Hải 06/01/99 1710A01 Năm 4
17 Lê Phương Nam 11/07/99 1710A01 Năm 4
18 Trần Văn Quân 28/10/98 1710A01 Năm 4
19 Lê Thị Hương Lan 07/11/99 1710A01 Năm 4
20 Trần Thị Thúy 14/01/98 1710A01 Năm 4
21 Đinh Hồng Phúc 21/04/99 1710A01 Năm 3
22 Ngô Quế Lâm 04/04/99 1710A01 Năm 3
23 Hoàng Trung Thông 05/01/99 1710A01 Năm 3
24 Trần Trọng Khanh 02/02/99 1710A01 Năm 3
25 Phạm Xuân Tú 16/04/99 1710A01 Năm 4
26 Đinh Thị Phương Nam 10/04/99 1710A01 Năm 4
27 Vũ Thị Hoài Thương 13/08/99 1710A01 Năm 4
28 Bùi Văn Hùng 30/06/99 1710A01 Năm 4
29 Nguyễn Đức Thắng 05/08/99 1710A01 Năm 4
30 Phạm Hà Phương 23/03/99 1710A01 Năm 4
31 Phan Tuấn Linh 07/02/99 1710A01 Năm 4
32 Nguyễn Tiến Anh 16/01/99 1710A01 Năm 4
33 Vũ Phương Nam 13/09/99 1710A01 Năm 3
34 Đặng Thị Lan 11/02/99 1710A01 Năm 4
35 Nguyễn Văn Phúc 15/01/99 1710A01 Năm 3
36 Phùng Tuấn Long 07/09/99 1710A01 Năm 1
37 Nguyễn Ngọc Huy 05/11/99 1710A01 Năm 4
38 Nguyễn Thị Ngọc 19/05/99 1710A01 Năm 4
39 Nguyễn Minh Tân 25/08/99 1710A01 Năm 4
40 Nguyễn Trường Giang 12/08/99 1710A01 Năm 3
41 Hoàng Mai Nhi 08/11/99 1710A01 Năm 4
42 Lưu Anh Tuấn 26/02/99 1710A01 Năm 3
43 Nguyễn Quang Huy 23/09/99 1710A01 Năm 3
44 Nguyễn Như Hải 15/05/99 1710A01 Năm 1
45 Lê Thanh Nam 30/10/99 1710A01 Năm 2
46 Nguyễn Quốc Khánh 22/03/99 1710A01 Năm 2
47 Bùi Bình An 06/07/99 1710A01 Năm 3
48 Trần Quang Nam 21/02/99 1710A02 Năm 4
49 Nguyễn Thị Hà Li 27/11/99 1710A02 Năm 4
50 Nguyễn Bình Dương 12/01/99 1710A02 Năm 2
51 Nguyễn Tiến Long 25/05/99 1710A02 Năm 3
52 Bùi Văn Tuấn 01/11/99 1710A02 Năm 4
53 Quách Hoàng Long 05/12/99 1710A02 Năm 4
54 Nguyễn Toàn Thắng 22/06/99 1710A02 Năm 3
55 Nguyễn Văn Hiến 28/03/98 1710A02 Năm 3
56 Đỗ Thanh Sơn 09/03/99 1710A02 Năm 4
57 Phạm Quang Vinh 10/11/99 1710A02 Năm 2
58 Nguyễn Tấn Dũng 15/03/99 1710A02 Năm 4
59 Lại Tiến Đạt 07/08/99 1710A02 Năm 4
60 Hoàng Vũ Hùng 18/10/95 1710A02 Năm 4
61 Phạm Thị Hương 18/04/99 1710A02 Năm 4
62 Trần Đức Lương 04/09/99 1710A02 Năm 4
63 Nguyễn Đức Phú 14/07/99 1710A02 Năm 4
64 Nguyễn Chí Tạo 05/07/99 1710A02 Năm 4
65 Nguyễn Hữu Thắng 23/07/99 1710A02 Năm 3
66 Đoàn Ngô Hiếu 16/03/99 1710A02 Năm 4
67 Nguyễn Thanh Phượng 05/11/99 1710A02 Năm 3
68 Đặng Thị Thu Hằng 22/08/99 1710A02 Năm 4
69 Nguyễn Ngọc Công Hoan 01/02/99 1710A02 Năm 4
70 Phan Hoài Nam 06/06/99 1710A02 Năm 4
71 Chu Thị Trang 02/05/99 1710A02 Năm 3
72 Phan Văn Cương 12/05/99 1710A02 Năm 3
73 Nguyễn Ngọc Đạt 07/09/99 1710A02 Năm 3
74 Trần Hà Vi 09/11/99 1710A02 Năm 3
75 Trần Văn Hiếu 17/02/99 1710A02 Năm 4
76 Trần Thùy Trang 15/10/99 1710A02 Năm 4
77 Trần Khánh Duy 11/08/99 1710A02 Năm 4
78 Vi Thị Khánh Huyền 20/12/99 1710A02 Năm 3
79 Đỗ Thị Phương Oanh 04/12/99 1710A02 Năm 3
80 Vũ Trọng Hiếu 20/09/99 1710A02 Năm 3
81 Nguyễn Thị Thùy Hương 22/07/99 1710A02 Năm 4
82 Mai Đức Phong 15/08/99 1710A02 Năm 2
83 Đặng Thị Hương Lan 17/02/99 1710A02 Năm 4
84 Bùi Quang Huy 15/10/99 1710A03 Năm 3
85 Nguyễn Công Minh 20/12/99 1710A03 Năm 3
86 Nguyễn Văn Chung 22/03/99 1710A03 Năm 4
87 Nguyễn Duy Hưng 09/03/99 1710A03 Năm 3
88 Nguyễn Thành Chung 23/10/99 1710A03 Năm 4
89 Lã Phương Linh 25/11/99 1710A03 Năm 3
90 Trần Văn Phong 23/09/99 1710A03 Năm 4
91 Nguyễn Đình Thi 08/05/99 1710A03 Năm 4
92 Đỗ Khánh Toàn 07/11/99 1710A03 Năm 2
93 Lê Quỳnh Trang 21/11/99 1710A03 Năm 4
94 Hoàng Anh Tuấn 30/03/99 1710A03 Năm 4
95 Trần Hữu Thái 19/09/98 1710A03 Năm 2
96 Đào Bình Thuận 25/02/99 1710A03 Năm 4
97 Phùng Công Việt Anh 31/08/99 1710A03 Năm 4
98 Trịnh Minh Hiếu 26/08/99 1710A03 Năm 4
99 Lại Thế Hoàng 21/04/99 1710A03 Năm 3
100 Trần Bá Phúc 20/07/99 1710A03 Năm 4
101 Đỗ Thị Thảo 19/05/99 1710A03 Năm 3
102 Đỗ Thị Sen 08/03/99 1710A03 Năm 4
103 Nguyễn Thị Thanh Huyền 05/01/99 1710A03 Năm 4
104 Mai Duy Hân 21/02/99 1710A03 Năm 3
105 Đỗ Thị Ngọc Loan 06/12/99 1710A03 Năm 4
106 Nguyễn Văn Đông 04/01/99 1710A03 Năm 4
107 Trần Minh Hoàng 07/07/99 1710A03 Năm 4
108 Đỗ Quang Linh 26/09/99 1710A03 Năm 4
109 Nguyễn Văn Tấn 13/04/99 1710A03 Năm 4
110 Đỗ Thị Vân Anh 25/08/99 1710A03 Năm 4
111 Ngô Thị Hằng 29/12/99 1710A03 Năm 4
112 Doãn Quang Anh 26/12/99 1710A03 Năm 4
113 Vũ Văn Mạnh 18/08/99 1710A03 Năm 3
114 Lê Đức Anh 07/11/99 1710A03 Năm 4
115 Đinh Chí Đạt 04/01/99 1710A03 Năm 4
116 Đỗ Thị Minh Phước 25/12/98 1710A03 Năm 4
117 Nguyễn Mai Hoa 01/11/99 1710A03 Năm 4
118 Nguyễn Văn Lộc 07/12/99 1710A03 Năm 4
119 Lãnh Minh Hiền 24/12/99 1710A03 Năm 4
120 Nguyễn Công Lâm 20/10/99 1710A03 Năm 2
121 Vũ Thị Nhài 18/12/99 1710A03 Năm 4
122 Trình Hoàng Cương 06/05/99 1710A04 Năm 2
123 Đinh Đức Hiếu 10/01/99 1710A04 Năm 2
124 Bùi Quang Minh 04/08/99 1710A04 Năm 4
125 Lê Việt Hùng 25/10/99 1710A04 Năm 2
126 Mai Ngọc Hân 31/05/99 1710A04 Năm 4
127 Phạm Văn Kỷ 21/01/99 1710A04 Năm 4
128 Nguyễn Văn Nam 19/08/99 1710A04 Năm 4
129 Bùi Đức Cường 17/11/99 1710A04 Năm 4
130 Lê Lý Huỳnh 14/06/99 1710A04 Năm 4
131 Chử Ngọc Ánh 25/05/99 1710A04 Năm 4
132 Dương Quốc Huy 30/09/99 1710A04 Năm 3
133 Lưu Văn Hùng 28/01/99 1710A04 Năm 3
134 Nguyễn Xuân Hưng 23/04/99 1710A04 Năm 3
135 Nguyễn Vinh Quang 23/04/99 1710A04 Năm 4
136 Nguyễn Lý Quang 12/12/99 1710A04 Năm 4
137 Nguyễn Thị Hà Giang 07/06/99 1710A04 Năm 4
138 Đào Thị Thúy Mai 06/12/97 1710A04 Năm 4
139 Nguyễn Thị Bích Ngọc 05/04/99 1710A04 Năm 4
140 Lưu Thị Lan Anh 16/03/99 1710A04 Năm 4
141 Phạm Việt Hoàng 03/06/99 1710A04 Năm 4
142 Đặng Việt Hùng 05/06/99 1710A04 Năm 4
143 Nguyễn Anh Tú 16/12/99 1710A04 Năm 4
144 Trần Thị Kim Hoa 16/05/99 1710A04 Năm 4
145 Nguyễn Thuý Hường 07/02/99 1710A04 Năm 4
146 Nguyễn Văn Hiền 12/10/99 1710A04 Năm 4
147 Hà Đức Mạnh 24/07/99 1710A04 Năm 3
148 Trần Thị Như Quỳnh 10/10/99 1710A04 Năm 4
149 Lê Minh Hiếu 01/11/99 1710A04 Năm 4
150 Phạm Thị Lan Hương 20/11/99 1710A04 Năm 4
151 Phạm Mạnh Hùng 26/10/99 1710A04 Năm 3
152 Phạm Việt Hoàng 16/03/98 1710A04 Năm 4
153 Đỗ Quang Anh 16/04/99 1710A04 Năm 3
154 Nguyễn Trọng Phương 22/09/99 1710A04 Năm 3
155 Nguyễn Văn Hải 24/06/98 1710A05 Năm 3
156 Nguyễn Văn Bảo 09/10/99 1710A05 Năm 4
157 Trần Mạnh Hùng 24/04/99 1710A05 Năm 4
158 Nguyễn Văn Kiểm 07/02/99 1710A05 Năm 4
159 Nguyễn Thị Hồng Nhung 26/03/99 1710A05 Năm 3
160 Nguyễn Văn Đạt 30/07/99 1710A05 Năm 3
161 Lưu Thị Ánh 12/03/99 1710A05 Năm 4
162 Ngô Công Đăng 25/05/99 1710A05 Năm 4
163 Nguyễn Thị Hà 04/02/99 1710A05 Năm 4
164 Nguyễn Anh Hiếu 25/12/99 1710A05 Năm 4
165 Hoàng Tiến Mạnh 17/03/99 1710A05 Năm 3
166 Nguyễn Duy Anh 22/08/99 1710A05 Năm 4
167 Trịnh Văn Hải 22/08/99 1710A05 Năm 4
168 Nguyễn Thị Quyến 19/05/99 1710A05 Năm 4
169 Nguyễn Văn Đạt 16/10/99 1710A05 Năm 3
170 Đỗ Thế Anh Hào 24/03/99 1710A05 Năm 3
171 Ngô Trọng Hiếu 22/10/99 1710A05 Năm 4
172 Hoàng Văn Hiệp 26/02/99 1710A05 Năm 3
173 Ngô Thành Lâm 28/01/99 1710A05 Năm 2
174 Nguyễn Văn Lâm 02/10/99 1710A05 Năm 4
175 Tạ Thị Thu Trang 14/02/99 1710A05 Năm 3
176 Nguyễn Thị Tuyết 25/12/99 1710A05 Năm 4
177 Nguyễn Thanh Tùng 12/08/99 1710A05 Năm 3
178 Vũ Văn Tùng 22/10/99 1710A05 Năm 3
179 Lê Ngọc Huy 29/09/99 1710A05 Năm 2
180 Lều Xuân Bảo 09/08/99 1710A05 Năm 1
181 Vũ Trọng Hạnh 08/09/99 1710A05 Năm 4
182 Trần Thị Hậu 02/06/99 1710A05 Năm 4
183 Lê Thị Hiền 11/02/99 1710A05 Năm 4
184 Nguyễn Thị Huế 05/02/99 1710A05 Năm 4
185 Bùi Thị Duyên 31/10/99 1710A05 Năm 4
186 Đỗ Thùy Linh 23/06/99 1710A05 Năm 4
187 Phạm Văn Đức Mạnh 31/01/99 1710A05 Năm 4
188 Nguyễn Thị Loan 06/10/99 1710A05 Năm 4
189 Nguyễn Thị Thảo 08/02/99 1710A05 Năm 4
190 Bế Thị Lâm Anh 22/04/99 1710A05 Năm 3
191 Nguyễn Tuấn Anh 19/02/99 1710A05 Năm 4
192 Nguyễn Văn Phong 02/08/99 1710A05 Năm 4
193 Nguyễn Thị Minh Phương 19/05/99 1710A05 Năm 4
194 Nguyễn Hải Long 22/10/99 1710A05 Năm 2
195 Đoàn Văn Quyết 10/10/99 1710A06 Năm 3
196 Đinh Mạnh Tiến 13/05/99 1710A06 Năm 4
197 Vũ Minh Chiến 10/11/99 1710A06 Năm 4
198 Chu Quỳnh Anh 25/06/99 1710A06 Năm 4
199 Lê Huy Bính 02/12/98 1710A06 Năm 4
200 Nguyễn Tuấn Dũng 18/08/99 1710A06 Năm 3
201 Nguyễn Thị Minh Đoàn 12/07/99 1710A06 Năm 3
202 Nguyễn Văn Kiên 20/03/99 1710A06 Năm 4
203 Đoàn Hải Nam 14/11/99 1710A06 Năm 3
204 Dương Phương Nga 04/12/99 1710A06 Năm 3
205 Nguyễn Thanh Phong 11/01/99 1710A06 Năm 3
206 Đỗ Thành Chính 05/12/99 1710A06 Năm 2
207 Nguyễn Tiến Dũng 16/09/99 1710A06 Năm 3
208 Đỗ Xuân Thiện 23/02/99 1710A06 Năm 3
209 Nguyễn Xuân Huỳnh 20/12/99 1710A06 Năm 4
210 Nguyễn Thị Mai Anh 24/08/99 1710A06 Năm 4
211 Nguyễn Thị Mai 29/07/99 1710A06 Năm 4
212 Trần Quang Huy 26/07/99 1710A06 Năm 2
213 Phạm Quang Linh 11/10/99 1710A06 Năm 4
214 Lô Thị Hạnh 06/04/99 1710A06 Năm 4
215 Nguyễn Hoàng Minh Thư 07/09/99 1710A06 Năm 4
216 Lương Xuân Trường 28/05/98 1710A06 Năm 4
217 Nguyễn Xuân Hiếu 07/05/99 1710A06 Năm 4
218 Phạm Tiến Đạt 05/10/99 1710A06 Năm 4
219 Nguyễn Thị Hoài 09/10/99 1710A06 Năm 4
220 Nguyễn Văn Hoàn 19/03/99 1710A06 Năm 4
221 Nguyễn Thành Lộc 18/01/99 1710A06 Năm 4
222 Doãn Thị Mai 13/07/98 1710A06 Năm 4
223 Đinh Công Sơn 09/11/99 1710A06 Năm 4
224 Nguyễn Hương Giang 07/04/99 1710A06 Năm 3
225 Nguyễn Tiến Long 06/08/99 1710A06 Năm 4
226 Hoàng Thị Quỳnh Duyên 12/01/99 1710A06 Năm 4
227 Phạm Thanh Thảo 13/07/99 1710A06 Năm 3
228 Nguyễn Trung Hiếu 25/01/99 1710A06 Năm 1
229 Lê Thị Khánh Ly 10/08/99 1710A06 Năm 4
230 Nguyễn Tài Ngọc 10/03/99 1710A06 Năm 3
231 Phạm Thu Dịu 13/06/99 1710A06 Năm 4
232 Nguyễn Thị Thùy Linh 30/09/99 1710A06 Năm 3
233 Phạm Thị Khánh Ly 26/06/99 1710A06 Năm 2
234 Hoàng Công Thành 24/08/99 1710A06 Năm 3
235 Đặng Thế Dân 09/02/99 1710A06 Năm 2
236 Nguyễn Thị Minh Ngọc 18/02/00 1810A01 Năm 3
237 Trần Ngọc Thu 09/11/00 1810A01 Năm 3
238 Đường Minh Giang 19/12/00 1810A01 Năm 3
239 Nguyễn Thị Thùy Ninh 16/06/00 1810A01 Năm 3
240 Đinh Tuấn Anh 01/05/00 1810A01 Năm 3
241 Mai Minh Hằng 16/02/00 1810A01 Năm 4
242 Đỗ Tiến Đại 13/06/00 1810A01 Năm 3
243 Nguyễn Thị Minh Thư 28/07/00 1810A01 Năm 3
244 Nguyễn Mạnh Hà 19/07/98 1810A01 Năm 2
245 Nguyễn Trọng Linh 06/03/00 1810A01 Năm 3
246 Tống Quang Anh 05/07/00 1810A01 Năm 3
247 Phan Thanh Dũng 10/08/00 1810A01 Năm 3
248 Nguyễn Văn Tuấn 20/12/00 1810A01 Năm 3
249 Nguyễn Công Phương 17/03/00 1810A01 Năm 4
250 Đỗ Văn Thìn 21/03/00 1810A01 Năm 3
251 Nguyễn Đức Hiệp 02/06/00 1810A01 Năm 3
252 Nguyễn Thị Bích Thảo 01/09/00 1810A01 Năm 3
253 Nguyễn Thị Duyên 07/09/00 1810A01 Năm 3
254 Phùng Hữu Đạt 09/02/00 1810A01 Năm 3
255 Khúc Tuấn Nghĩa 02/06/00 1810A01 Năm 2
256 Nguyễn Công Đức 06/11/00 1810A01 Năm 3
257 Bùi Ngọc Long 08/11/00 1810A01 Năm 3
258 Phạm Văn Long 05/06/00 1810A01 Năm 4
259 Nguyễn Văn Chiến 20/04/00 1810A01 Năm 3
260 Phan Mai Hoa 13/08/00 1810A01 Năm 3
261 Nguyễn Thị Hường 20/03/00 1810A01 Năm 3
262 Vũ Duy Khánh 01/01/00 1810A01 Năm 3
263 Bùi Thị Nhung 26/10/00 1810A01 Năm 3
264 Đặng Đức Tài 20/01/00 1810A01 Năm 2
265 Trần Anh Tú 11/07/00 1810A01 Năm 1
266 Nguyễn Anh Quân 05/07/00 1810A01 Năm 3
267 Hà Duy Thành 25/05/00 1810A01 Năm 2
268 Nguyễn Quang Hợp 21/06/00 1810A01 Năm 3
269 Nguyễn Văn Huy 04/10/00 1810A01 Năm 3
270 Nguyễn Thị Mai 20/11/00 1810A01 Năm 3
271 Hoàng Đình Nhân 14/03/00 1810A01 Năm 3
272 Nguyễn Văn Phong 12/06/00 1810A01 Năm 3
273 Nguyễn Thị Vân 02/06/00 1810A01 Năm 3
274 Vũ Thị Phương Dung 14/04/00 1810A01 Năm 4
275 Nguyễn Thị Thanh Huyền 24/09/00 1810A01 Năm 3
276 Đặng Hữu Long 13/02/00 1810A01 Năm 3
277 Ngô Văn Toàn 02/01/00 1810A01 Năm 4
278 Lương Quý Vinh 10/01/00 1810A01 Năm 2
279 Nguyễn Ngọc Minh 04/03/00 1810A01 Năm 3
280 Ngô Tiến Quang 27/08/00 1810A01 Năm 3
281 Nguyễn Thanh Bình 27/08/00 1810A01 Năm 2
282 Đỗ Thị Hương 25/10/00 1810A01 Năm 3
283 Lưu Văn Nam 21/10/00 1810A01 Năm 3
284 Nguyễn Thị Vy Anh 09/11/00 1810A01 Năm 3
285 Trần Đức Chính 13/05/00 1810A01 Năm 3
286 Đoàn Mạnh Cường 05/04/00 1810A01 Năm 3
287 Nguyễn Hải Đăng 29/04/00 1810A01 Năm 3
288 Trần Thị Trang 29/03/00 1810A01 Năm 3
289 Đoàn Thị Tuyết 19/04/00 1810A01 Năm 3
290 Phí Xuân Diễn 22/07/00 1810A01 Năm 3
291 Phan Văn Hào 15/07/00 1810A01 Năm 4
292 Nguyễn Hữu Trường 01/02/00 1810A01 Năm 2
293 Nguyễn Tiến Anh 29/07/00 1810A01 Năm 2
294 Phạm Thị Bích Thủy 21/07/98 1810A01 Năm 4
295 Phạm Khánh Tùng 01/04/00 1810A01 Năm 3
296 Nguyễn Quang Huy 20/11/00 1810A01 Năm 3
297 Nguyễn Ngọc Hiếu 25/03/00 1810A01 Năm 2
298 Hoàng Phi Hải 19/08/00 1810A01 Năm 2
299 Bùi Văn Lợi 20/12/00 1810A01 Năm 3
300 Nguyễn Thanh Bình 16/03/00 1810A02 Năm 3
301 Nguyễn Khánh Hòa 07/09/00 1810A02 Năm 3
302 Trịnh Xuân Hải 18/09/00 1810A02 Năm 3
303 Nguyễn Minh Quang 25/12/00 1810A02 Năm 3
304 Trần Đồng Phong 05/11/00 1810A02 Năm 3
305 Đàm Hoài Linh 30/01/00 1810A02 Năm 3
306 Trần Trung Hiếu 19/11/00 1810A02 Năm 3
307 Nguyễn Ngọc Hùng 03/02/00 1810A02 Năm 3
308 Nguyễn Thành Đạt 08/11/00 1810A02 Năm 3
309 Nguyễn Thu Hường 06/11/00 1810A02 Năm 3
310 Nguyễn Thị Huệ Anh 10/11/00 1810A02 Năm 3
311 Nguyễn Vân Anh 16/01/00 1810A02 Năm 3
312 Đỗ Thế Tài 06/06/00 1810A02 Năm 3
313 Phạm Công Chiến 19/08/00 1810A02 Năm 3
314 Đoàn Thị Ngọc Anh 20/03/00 1810A02 Năm 3
315 Trần Ngọc Long 07/03/00 1810A02 Năm 3
316 Phạm Thị Khánh Huyền 11/09/00 1810A02 Năm 3
317 Nguyễn Thị Bạch Tuyết 14/12/00 1810A02 Năm 3
318 Kiều Việt Trinh 08/11/00 1810A02 Năm 3
319 Nguyễn Trường Giang 22/12/00 1810A02 Năm 3
320 Nguyễn Quang Huy 23/03/00 1810A02 Năm 3
321 Hoàng Thanh Thúy 25/02/00 1810A02 Năm 3
322 Nguyễn Duy Phương 15/03/00 1810A02 Năm 2
323 Nguyễn Hồng Nam 26/02/00 1810A02 Năm 2
324 Phạm Thị Thùy Linh 30/11/00 1810A02 Năm 3
325 Đỗ Thị Hảo 06/11/00 1810A02 Năm 3
326 Ngô Thị Hằng 16/09/00 1810A02 Năm 3
327 Bùi Thu Hiền 06/07/00 1810A02 Năm 3
328 Đỗ Thị Minh Hiếu 05/12/00 1810A02 Năm 3
329 Lê Quỳnh Hương 13/03/00 1810A02 Năm 2
330 Trần Thị Mai 23/03/00 1810A02 Năm 3
331 Bùi Thị Thương 08/02/00 1810A02 Năm 3
332 Tạ Văn Tuấn 15/12/00 1810A02 Năm 2
333 Lâm Thị Huyền Diệp 18/10/00 1810A02 Năm 3
334 Trần Mạnh Đạt 07/12/00 1810A02 Năm 3
335 Đỗ Mạnh Thắng 21/10/00 1810A02 Năm 3
336 Khuất Quang Tiến 16/01/00 1810A02 Năm 2
337 Nguyễn Anh Toàn 15/05/00 1810A02 Năm 3
338 Trần Thị Lan Anh 11/09/00 1810A02 Năm 3
339 Nguyễn Minh Đức 14/07/00 1810A02 Năm 3
340 Phạm Thị Hà 27/05/00 1810A02 Năm 3
341 Phạm Hải Đăng 03/11/00 1810A02 Năm 3
342 Nguyễn Huệ 23/07/00 1810A02 Năm 2
343 Lê Văn Nghĩa 21/05/00 1810A02 Năm 3
344 Nguyễn Thành Hiếu 25/08/00 1810A02 Năm 3
345 Nguyễn Minh Tuân 13/11/00 1810A02 Năm 3
346 Nguyễn Đăng Khoa 16/12/00 1810A02 Năm 2
347 Nguyễn Mạnh Cường 14/10/00 1810A02 Năm 3
348 Nguyễn Thị Ngọc 07/11/00 1810A02 Năm 3
349 Bùi Quang Sáng 15/09/00 1810A02 Năm 2
350 Nguyễn Thị Hồng Duyên 09/11/00 1810A02 Năm 3
351 Vũ Công Trường 26/03/00 1810A02 Năm 3
352 Nguyễn Đàm Quân 23/10/00 1810A02 Năm 3
353 Vũ Quang Huy 29/08/00 1810A02 Năm 3
354 Vũ Thị Vân 07/09/00 1810A02 Năm 3
355 Bùi Trung Dũng 10/10/00 1810A02 Năm 2
356 Ngô Văn Luân 10/04/00 1810A02 Năm 1
357 Bùi Ngọc Ánh 08/11/00 1810A02 Năm 3
358 Nghiêm Tiến Thành 14/04/00 1810A02 Năm 1
359 Cấn Xuân Tuyên 22/04/00 1810A02 Năm 3
360 Nguyễn Hoàng Thông 01/10/00 1810A02 Năm 3
361 Nguyễn Sỹ Nhân 10/07/98 1810A02 Năm 3
362 Nguyễn Thanh Biển 27/09/00 1810A02 Năm 2
363 Đặng Hữu Thanh 31/05/00 1810A02 Năm 2
364 Phạm Hà Tuyên 08/10/00 1810A03 Năm 3
365 Bùi Ngọc Hải 18/10/00 1810A03 Năm 3
366 Sùng Văn Thành 11/02/00 1810A03 Năm 3
367 Phạm Ngọc Anh 31/01/00 1810A03 Năm 3
368 Nguyễn Thành Đạt 01/02/00 1810A03 Năm 3
369 Đặng Đức Huy 14/08/00 1810A03 Năm 3
370 Hồ Long Nhật 19/09/00 1810A03 Năm 3
371 Lê Thế Việt 08/04/00 1810A03 Năm 2
372 Nguyễn Thị Phương 02/09/00 1810A03 Năm 2
373 Lương Thị Ngọc Huyền 26/06/00 1810A03 Năm 3
374 Bùi Diệu Thu 24/12/00 1810A03 Năm 3
375 Đinh Văn Chương 25/03/00 1810A03 Năm 3
376 Lê Thiên Hương 26/10/00 1810A03 Năm 3
377 Phan Đức Thắng 18/07/00 1810A03 Năm 3
378 Nguyễn Thiện Khoa 28/02/00 1810A03 Năm 3
379 Lê Thị Hoài 22/04/00 1810A03 Năm 3
380 Phạm Đình Ngọc 05/10/00 1810A03 Năm 4
381 Nguyễn Thị Lan Anh 29/10/00 1810A03 Năm 3
382 Nguyễn Thế Bắc 01/05/00 1810A03 Năm 3
383 Nguyễn Tiến Dũng 07/07/00 1810A03 Năm 3
384 Vũ Huy Hải 29/12/00 1810A03 Năm 3
385 Nguyễn Thị Hằng 30/06/00 1810A03 Năm 3
386 Nguyễn Thị Thanh Huệ 20/06/00 1810A03 Năm 3
387 Lê Tuấn Sơn 21/08/00 1810A03 Năm 3
388 Hà Thị Thủy 29/03/00 1810A03 Năm 3
389 Tạ Văn Toàn 16/02/00 1810A03 Năm 3
390 Trương Thị Tươi 15/01/00 1810A03 Năm 3
391 Nguyễn Huy Đức Duy 13/11/00 1810A03 Năm 1
392 Kiều Đức Đạt 11/12/00 1810A03 Năm 3
393 Vũ Ngọc Khải 24/04/00 1810A03 Năm 3
394 Nguyễn Phương Thanh 26/04/00 1810A03 Năm 3
395 Trần Thị Phương Anh 24/12/00 1810A03 Năm 3
396 Đỗ Thị Thu Cúc 17/04/00 1810A03 Năm 3
397 Trịnh Xuân Đạt 19/07/00 1810A03 Năm 3
398 Phạm Thúy Hường 09/01/00 1810A03 Năm 3
399 Đặng Thùy Linh 15/01/00 1810A03 Năm 3
400 Trịnh Thùy Linh 15/06/00 1810A03 Năm 3
401 Phùng Thị Thúy Nga 27/08/00 1810A03 Năm 3
402 Hoàng Thanh Thúy 15/10/99 1810A03 Năm 3
403 Bùi Huyền Trang 19/08/00 1810A03 Năm 3
404 Nguyễn Văn Đoàn 08/08/00 1810A03 Năm 3
405 Hoàng Minh Hiếu 30/12/00 1810A03 Năm 3
406 Nguyễn Trung Hiếu 27/07/00 1810A03 Năm 3
407 Trần Đức Mạnh 26/01/00 1810A03 Năm 3
408 Đinh Trung Phong 14/11/00 1810A03 Năm 3
409 Vũ Thị Hồng Quyên 10/02/00 1810A03 Năm 3
410 Phạm Hồng Đức 18/09/00 1810A03 Năm 3
411 Nguyễn Thị Hiền 09/11/00 1810A03 Năm 4
412 Trần Thế Long 12/12/00 1810A03 Năm 3
413 Phạm Thị Ngoãn 23/06/99 1810A03 Năm 4
414 Vương Sỹ Hồng Phú 21/07/00 1810A03 Năm 3
415 Trương Minh Tuân 16/01/00 1810A03 Năm 4
416 Trần Đình Tuấn 06/10/00 1810A03 Năm 3
417 Phạm Quang Chiến 24/03/00 1810A03 Năm 3
418 Nguyễn Quang Huy 13/10/00 1810A03 Năm 2
419 Nguyễn Thị Kim Duyên 07/11/00 1810A03 Năm 4
420 Phạm Minh Quang 21/01/00 1810A03 Năm 2
421 Nguyễn Đức Tài 08/07/00 1810A03 Năm 2
422 Lê Quang Long 19/07/00 1810A03 Năm 3
423 Nguyễn Trung Nam 06/10/00 1810A03 Năm 2
424 Phạm Thị Diệp 23/04/00 1810A03 Năm 3
425 Nguyễn Minh Cường 04/06/98 1810A03 Năm 3
426 Bùi Thị Bích Ngọc 27/03/00 1810A04 Năm 3
427 Nguyễn Thị Hà Vy 06/09/00 1810A04 Năm 3
428 Đào Văn Hùng 05/02/00 1810A04 Năm 2
429 Phạm Lan Hương 13/11/00 1810A04 Năm 3
430 Nguyễn Hoàng Việt 13/02/00 1810A04 Năm 3
431 Đặng Ngọc Hải 09/07/00 1810A04 Năm 2
432 Nguyễn Thị Minh Hằng 11/09/00 1810A04 Năm 3
433 Trần Xuân Mạnh 19/09/00 1810A04 Năm 3
434 Trần Thị Cúc 01/05/00 1810A04 Năm 3
435 Vũ Đức Thành 03/09/00 1810A04 Năm 3
436 Phạm Quang Anh 12/01/00 1810A04 Năm 2
437 Ngô Anh Tú 19/10/00 1810A04 Năm 3
438 Trần Đức Tài 23/07/00 1810A04 Năm 2
439 Hà Thị Vân Anh 05/09/00 1810A04 Năm 3
440 Nguyễn Đức Thủy 17/05/00 1810A04 Năm 3
441 Lê Quang Hà 13/12/00 1810A04 Năm 3
442 Phạm Quang Đạt 26/09/00 1810A04 Năm 2
443 Khương Văn Toàn 22/03/00 1810A04 Năm 3
444 Ngô Văn Hưng 26/07/00 1810A04 Năm 2
445 Nguyễn Thu Trang 17/12/00 1810A04 Năm 3
446 Nguyễn Thị Mai Anh 19/08/00 1810A04 Năm 3
447 Nguyễn Quang Huy 26/03/00 1810A04 Năm 3
448 Lê Văn Bằng 04/12/00 1810A04 Năm 3
449 Phùng Bách Chiến 27/11/00 1810A04 Năm 2
450 Lê Hoàng Phong 24/01/00 1810A04 Năm 3
451 Vũ Đức Anh 06/10/00 1810A04 Năm 3
452 Nguyễn Khương Duy 19/08/00 1810A04 Năm 3
453 Phạm Thị Hoài 01/11/00 1810A04 Năm 3
454 Đỗ Thị Liên 19/02/00 1810A04 Năm 3
455 Vũ Thị Linh 14/01/00 1810A04 Năm 4
456 Nguyễn Thị Ngân 31/10/00 1810A04 Năm 3
457 Đỗ Việt Phúc 20/05/00 1810A04 Năm 3
458 Đặng Thị Phương Thu 02/11/00 1810A04 Năm 3
459 Đào Công Tuấn 20/10/00 1810A04 Năm 3
460 Vũ Xuân Đạt 24/01/00 1810A04 Năm 3
461 Dương Minh Đức 25/10/00 1810A04 Năm 2
462 Nguyễn Chí Long 15/05/00 1810A04 Năm 3
463 Đào Xuân Lộc 16/05/00 1810A04 Năm 3
464 Nguyễn Đình Tưởng 08/11/00 1810A04 Năm 4
465 Nguyễn Trung Hiếu 13/07/00 1810A04 Năm 3
466 Nguyễn Khánh Huyền 29/11/00 1810A04 Năm 3
467 Nguyễn Thái Văn Khang 21/09/00 1810A04 Năm 1
468 Trần Đức Lương 07/11/00 1810A04 Năm 3
469 Trần Thanh Minh 01/12/00 1810A04 Năm 3
470 Công Xuân Quyết 20/12/00 1810A04 Năm 2
471 Bùi Mạnh Thể 15/08/00 1810A04 Năm 3
472 Dương Tú Long 02/05/00 1810A04 Năm 2
473 Nguyễn Thu Phương 23/11/00 1810A04 Năm 4
474 Đỗ Quang Huy 24/11/00 1810A04 Năm 3
475 Nguyễn Long Thành 10/07/00 1810A04 Năm 2
476 Trần Mai Hiền 26/03/00 1810A04 Năm 4
477 Vũ Minh Hiếu 19/02/00 1810A04 Năm 3
478 Nguyễn Đức Sơn 19/12/98 1810A04 Năm 2
479 Kiều Thị Thu Thúy 13/12/00 1810A04 Năm 3
480 Phạm Hoài Nam 26/08/00 1810A04 Năm 2
481 Hoàng Tiến Được 27/01/00 1810A04 Năm 3
482 Lê Văn Hiếu 20/11/00 1810A04 Năm 3
483 Nguyễn Tất Đạt 23/12/00 1810A04 Năm 2
484 Trịnh Thị Duyên 10/11/00 1810A04 Năm 4
485 Hoàng Phương Hạnh 26/03/00 1810A04 Năm 3
486 Nguyễn Thị Kim Thanh 13/08/00 1810A04 Năm 4
487 Vũ Thị Tố Uyên 18/07/00 1810A04 Năm 3
488 Nguyễn Văn Chương 31/03/00 1810A04 Năm 2
489 Lý Hoàng Tùng 28/07/00 1810A04 Năm 3
490 Bùi Minh Đắc 14/01/00 1810A05 Năm 3
491 Ngô Thế Linh 22/10/00 1810A05 Năm 3
492 Tô Thùy Dung 07/01/00 1810A05 Năm 3
493 Đỗ Văn Giang 26/01/00 1810A05 Năm 3
494 Nguyễn Thị Mai 12/09/00 1810A05 Năm 3
495 Nguyễn Thị Trung Anh 08/07/99 1810A05 Năm 3
496 Nguyễn Thị Hoa 17/07/00 1810A05 Năm 4
497 Vũ Thị Mỹ Duyên 14/07/00 1810A05 Năm 3
498 Phạm Thanh Thủy 25/04/00 1810A05 Năm 3
499 Tô Thanh Sơn 13/08/00 1810A05 Năm 3
500 Nguyễn Thị Lĩnh 09/04/00 1810A05 Năm 3
501 Lê Minh Quang 26/06/00 1810A05 Năm 3
502 Trương Di Daan 19/06/99 1810A05 Năm 2
503 Phạm Văn Thanh 13/09/00 1810A05 Năm 3
504 Phạm Thị Yến Nhi 26/11/00 1810A05 Năm 3
505 Nguyễn Tất Nhật Huy 16/05/00 1810A05 Năm 3
506 Đỗ Minh Hằng 10/05/00 1810A05 Năm 3
507 Nguyễn Văn Tuấn 17/12/00 1810A05 Năm 3
508 Trần Minh Quang 10/04/00 1810A05 Năm 2
509 Đào Vũ Long 23/07/00 1810A05 Năm 3
510 Trần Văn Khánh 06/09/00 1810A05 Năm 3
511 Đỗ Minh Phương 01/02/00 1810A05 Năm 3
512 Vũ Huy Thiện 09/06/00 1810A05 Năm 3
513 Nguyễn Hoàng Việt 19/10/00 1810A05 Năm 3
514 Nguyễn Lê Hoàng 29/06/00 1810A05 Năm 3
515 Nguyễn Thu Trang 08/01/00 1810A05 Năm 3
516 Nguyễn Quang Tú 01/08/00 1810A05 Năm 2
517 Lưu Thị Xuyên 19/05/00 1810A05 Năm 3
518 Tạ Việt Anh 10/09/00 1810A05 Năm 3
519 Phạm Tiến Đạt 30/03/00 1810A05 Năm 3
520 Ngô Minh Đức 07/02/00 1810A05 Năm 3
521 Phạm Thị Minh Hằng 23/06/00 1810A05 Năm 3
522 Lương Quốc Huy 28/09/98 1810A05 Năm 4
523 Dương Thị Thanh Hường 17/09/00 1810A05 Năm 3
524 Nguyễn Viết Hoàng Long 18/07/00 1810A05 Năm 3
525 Đoàn Văn Nghĩa 25/01/00 1810A05 Năm 3
526 Nguyễn Đình Phong 26/06/00 1810A05 Năm 3
527 Chu Thị Thảo 12/03/00 1810A05 Năm 3
528 Nguyễn Thị Tuyến 25/11/00 1810A05 Năm 3
529 Cao Xuân Cường 29/09/00 1810A05 Năm 3
530 Đỗ Minh Quyết 11/07/00 1810A05 Năm 3
531 Lê Hoài Nam 27/01/00 1810A05 Năm 2
532 Nguyễn Minh Chiến 12/10/00 1810A05 Năm 3
533 Vương Công Duy 06/08/00 1810A05 Năm 3
534 Ninh Thị Hạnh 01/03/00 1810A05 Năm 3
535 Dương Văn Hiệp 29/05/00 1810A05 Năm 3
536 Nguyễn Huy Kiên 06/11/00 1810A05 Năm 3
537 Nguyễn Bá Lộc 19/09/00 1810A05 Năm 4
538 Nguyễn Trung Hiếu 13/09/00 1810A05 Năm 3
539 Ngô Minh Hiếu 01/01/00 1810A05 Năm 3
540 Trương Thị Nguyện 16/03/00 1810A05 Năm 3
541 Phan Kiều Thu 20/08/00 1810A05 Năm 2
542 Vũ Chí Biển 31/03/00 1810A05 Năm 2
543 Nguyễn Bá Hà 20/03/00 1810A05 Năm 3
544 Lê Thị Thúy 26/07/00 1810A05 Năm 4
545 Trương Tuấn Nam 26/01/00 1810A05 Năm 2
546 Nguyễn Văn Dũng 09/11/00 1810A05 Năm 2
547 Nguyễn Hồng Vân 10/04/00 1810A05 Năm 3
548 Nguyễn Thị Hiền Liên 16/02/00 1810A05 Năm 3
549 Lê Văn Ngọc 11/11/00 1810A05 Năm 3
550 Lê Thắng Toàn 17/11/00 1810A05 Năm 3
551 Nguyễn Đức Hưng 18/01/00 1810A05 Năm 1
552 Lê Quang Trường 08/09/00 1810A05 Năm 1
553 Vũ Đình Chiến 11/01/00 1810A05 Năm 2
554 Lê Tuấn Anh 03/01/00 1810A05 Năm 3
555 Đào Hương Giang 30/01/01 1910A01 Năm 2
556 Nguyễn Văn Khương 27/07/01 1910A01 Năm 2
557 Lê Trọng Hùng 06/06/01 1910A01 Năm 1
558 Thân Lam Hải 19/10/01 1910A01 Năm 2
559 Vũ Thị Bích Hạnh 05/12/01 1910A01 Năm 2
560 Phạm Việt Hùng 01/06/01 1910A01 Năm 2
561 Phạm Đình Thiên 23/01/01 1910A01 Năm 1
562 Đinh Thị Thu Hiền 28/07/01 1910A01 Năm 2
563 Nguyễn Ngọc Anh 01/04/01 1910A01 Năm 2
564 Hoàng Minh Đức 09/07/01 1910A01 Năm 2
565 Nguyễn Duy Huy 21/02/01 1910A01 Năm 2
566 Trần Văn Nam 30/05/01 1910A01 Năm 2
567 Nguyễn Hồng Ngọc 20/07/01 1910A01 Năm 2
568 Đặng Ngọc Phúc 16/07/01 1910A01 Năm 2
569 Đào Anh Quân 15/07/01 1910A01 Năm 2
570 Vũ Thanh 25/11/01 1910A01 Năm 1
571 Trần Phương Thảo 07/12/01 1910A01 Năm 2
572 Nguyễn Quang Thắng 11/10/01 1910A01 Năm 2
573 Tô Thế Vinh 05/12/01 1910A01 Năm 1
574 Trần Quang Huy 26/08/01 1910A01 Năm 1
575 Tạ Đức Mạnh 20/10/01 1910A01 Năm 1
576 Nguyễn Đức Nguyên 09/03/01 1910A01 Năm 2
577 Đỗ Ngọc Thái 03/04/01 1910A01 Năm 1
578 Trần Thị Kiều Diễm 26/02/01 1910A01 Năm 2
579 Hạng Thị Hà 20/12/01 1910A01 Năm 2
580 Nguyễn Thị Thu Hoài 10/01/01 1910A01 Năm 2
581 Hoàng Thị Thu Hương 17/07/01 1910A01 Năm 2
582 Đỗ Duy Quyền 20/06/00 1910A01 Năm 2
583 Nguyễn Thị Thu Uyên 02/11/00 1910A01 Năm 2
584 Vũ Thanh Loan 05/06/01 1910A01 Năm 1
585 Chử Văn Nam 23/06/01 1910A01 Năm 2
586 Nguyễn Hữu Tú 16/02/01 1910A01 Năm 1
587 Bùi Minh Chiến 13/07/01 1910A01 Năm 1
588 Nguyễn Đắc Đoàn 13/06/01 1910A01 Năm 1
589 Nguyễn Hữu Mạnh 29/06/01 1910A01 Năm 1
590 Nguyễn Thị Thương 28/04/01 1910A01 Năm 1
591 Nguyễn Thanh Huyền 01/01/01 1910A01 Năm 2
592 Nguyễn Công Tình 09/05/01 1910A01 Năm 1
593 Nguyễn Thị Mỹ Duyên 28/01/01 1910A01 Năm 2
594 Cao Thế Trung 21/02/01 1910A01 Năm 2
595 Trịnh Thị Thu Hà 26/01/01 1910A01 Năm 2
596 Đỗ Thị Liên 21/09/01 1910A01 Năm 1
597 Lê Mạnh Quân 08/01/01 1910A01 Năm 2
598 Trần Văn Việt 07/08/01 1910A01 Năm 2
599 Nguyễn Tiến Đạt 05/06/01 1910A01 Năm 1
600 Đào Mạnh Hiếu 30/04/01 1910A01 Năm 1
601 Triệu Nguyễn Hiếu 12/06/01 1910A01 Năm 1
602 Phạm Văn Dương 13/09/01 1910A01 Năm 2
603 Nguyễn Ngọc Lâm 02/06/01 1910A01 Năm 1
604 Lê Đức Minh 21/10/01 1910A01 Năm 2
605 Nguyễn Văn Lực 23/04/01 1910A01 Năm 1
606 Trần Thị Anh 01/11/01 1910A01 Năm 2
607 Vũ Đức Hoàng 06/05/01 1910A01 Năm 2
608 Đào Huy Hưng 10/10/01 1910A01 Năm 2
609 Nguyễn Minh Hiếu 29/11/01 1910A01 Năm 1
610 Vũ Trọng An 17/09/01 1910A01 Năm 1
611 Đào Tiến Đạt 29/07/01 1910A01 Năm 1
612 Nguyễn Hoàng Long 22/09/01 1910A01 Năm 1
613 Trần Viết Trường 27/09/01 1910A01 Năm 1
614 Đinh Trường Sơn 28/12/01 1910A01 Năm 1
615 Phạm Thế Vỹ 02/01/01 1910A01 Năm 1
616 Nguyễn Ngọc Tùng 18/12/01 1910A01 Năm 1
617 Đinh Thị Lam 07/12/01 1910A02 Năm 2
618 Trịnh Chung Hiếu 10/01/01 1910A02 Năm 2
619 Đàm Thu Hằng 25/10/01 1910A02 Năm 2
620 Mai Thị Hà 16/03/01 1910A02 Năm 2
621 Lê Thùy Trang 21/04/01 1910A02 Năm 2
622 Lê Anh Tuấn 31/03/01 1910A02 Năm 2
623 Vũ Văn Khang 07/04/01 1910A02 Năm 2
624 Nguyễn Đức Sơn 03/10/01 1910A02 Năm 1
625 Tăng Văn Dũng 08/03/01 1910A02 Năm 2
626 Nguyễn Đình Phước 18/06/00 1910A02 Năm 2
627 Trần Thị Hạ 19/06/01 1910A02 Năm 2
628 Đỗ Hồng Dương 17/12/01 1910A02 Năm 1
629 Phạm Tiến Đạt 01/03/01 1910A02 Năm 1
630 Đỗ Trần Trọng Hiếu 25/07/01 1910A02 Năm 1
631 Nguyễn Thị Huyền 07/03/01 1910A02 Năm 2
632 Nguyễn Thị Lan Hương 25/12/01 1910A02 Năm 2
633 Phạm Văn Nguyên 19/05/01 1910A02 Năm 2
634 Phạm Thị Nhung 10/12/01 1910A02 Năm 2
635 Mai Thế Quyền 11/12/01 1910A02 Năm 2
636 Dương Thành Long 29/01/01 1910A02 Năm 1
637 Phạm Thành Trung 10/01/01 1910A02 Năm 1
638 Nguyễn Ngọc Tùng 16/01/01 1910A02 Năm 2
639 Đỗ Thị Bích 19/11/01 1910A02 Năm 2
640 Vương Quang Huy 26/02/01 1910A02 Năm 2
641 Lê Thị Liên 27/05/01 1910A02 Năm 2
642 Cáp Thị Hải Ly 24/09/01 1910A02 Năm 2
643 Nguyễn Văn Mạnh 15/06/01 1910A02 Năm 2
644 Nguyễn Hữu Tình 30/01/01 1910A02 Năm 2
645 Nguyễn Huy Hùng 17/03/01 1910A02 Năm 1
646 Nguyễn Khắc Long 30/01/01 1910A02 Năm 1
647 Bùi Đức Chính 24/09/01 1910A02 Năm 2
648 Trịnh Thanh Hải 18/08/01 1910A02 Năm 1
649 Tô Đức Mạnh 15/06/01 1910A02 Năm 2
650 Nguyễn Giang Nam 09/12/01 1910A02 Năm 2
651 Nguyễn Ngọc Tú 24/09/01 1910A02 Năm 2
652 Nguyễn Quang Huy 05/12/01 1910A02 Năm 2
653 Đỗ Hồng Quân 11/02/01 1910A02 Năm 1
654 Nguyễn Quang Minh 08/12/01 1910A02 Năm 1
655 Nguyễn Hữu Vũ 16/02/01 1910A02 Năm 1
656 Trần Thị Ánh 08/01/01 1910A02 Năm 2
657 Vũ Đình Tùng Lâm 17/03/01 1910A02 Năm 1
658 Trần Thị Hồng 24/06/01 1910A02 Năm 2
659 Lương Đức Thiện 23/12/00 1910A02 Năm 1
660 Lê Mạnh Hưng 12/02/01 1910A02 Năm 2
661 Bùi Việt Anh 01/05/01 1910A02 Năm 2
662 Phan Quốc Anh 08/04/01 1910A02 Năm 1
663 Lê Thị Hiền 04/12/01 1910A02 Năm 2
664 Nguyễn Tử Thắng 06/04/00 1910A02 Năm 2
665 Nguyễn Hải Yến 19/04/01 1910A02 Năm 2
666 Phạm Văn Dương 07/10/01 1910A02 Năm 2
667 Văn Minh Trường 07/11/01 1910A02 Năm 2
668 Lê Quang Minh 31/08/01 1910A02 Năm 2
669 Nguyễn Minh Thành 11/12/01 1910A02 Năm 1
670 Vũ Bá Việt 30/01/01 1910A02 Năm 1
671 Lê Thanh Tâm 14/09/01 1910A02 Năm 2
672 Nguyễn Hồng Ngọc 29/07/01 1910A02 Năm 2
673 Đinh Công Đạt 12/04/01 1910A02 Năm 2
674 Nguyễn Đình Văn 15/12/01 1910A02 Năm 2
675 Nguyễn Hoài Thu 25/06/01 1910A02 Năm 2
676 Nguyễn Thị Dơn 31/12/01 1910A02 Năm 2
677 Nguyễn Anh Núi 25/08/01 1910A02 Năm 2
678 Lê Đình Đức 07/11/01 1910A02 Năm 1
679 Nguyễn Minh Quân 26/02/01 1910A02 Năm 1
680 Nguyễn Ngọc Huy Hoàng 18/07/01 1910A02 Năm 2
681 Nguyễn Trường Giang 22/08/01 1910A03 Năm 2
682 Phùng Văn Đạt 28/06/01 1910A03 Năm 2
683 Ngô Văn Đức 20/10/01 1910A03 Năm 2
684 Lê Thị Huyền 10/04/01 1910A03 Năm 2
685 Nguyễn Công Minh 27/10/01 1910A03 Năm 2
686 Đào Gia Bảo 24/12/01 1910A03 Năm 2
687 Nguyễn Phương Nam 19/11/01 1910A03 Năm 2
688 Đỗ Minh Quân 27/07/01 1910A03 Năm 2
689 Vũ Xuân Trường 22/12/01 1910A03 Năm 2
690 Trần Đức Thắng 04/08/01 1910A03 Năm 2
691 Dương Quỳnh Nga 01/03/01 1910A03 Năm 2
692 Mạc Đức Tân 02/08/01 1910A03 Năm 2
693 Tạ Việt Anh 19/01/01 1910A03 Năm 2
694 Kiều Hoàng Dương 10/04/01 1910A03 Năm 2
695 Nguyễn Thị Hằng 04/01/01 1910A03 Năm 2
696 Nguyễn Vũ Hoàng 10/09/01 1910A03 Năm 1
697 Cấn Duy Huy 23/08/01 1910A03 Năm 1
698 Nguyễn Mạnh Hùng 15/11/01 1910A03 Năm 2
699 Nguyễn Văn Lập 15/04/01 1910A03 Năm 2
700 Nguyễn Văn Linh 09/08/01 1910A03 Năm 2
701 Trương Kiều Oanh 01/02/01 1910A03 Năm 2
702 Nguyễn Thị Phương 10/08/01 1910A03 Năm 2
703 Trần Đức Trung 18/02/01 1910A03 Năm 2
704 Nguyễn Thị Hải Yến 28/06/01 1910A03 Năm 2
705 Nguyễn Thị Lan 23/07/01 1910A03 Năm 2
706 Nguyễn Công Chính 16/10/01 1910A03 Năm 2
707 Nguyễn Thị Phương Dung 15/10/01 1910A03 Năm 2
708 Đỗ Mai Hoa 19/08/01 1910A03 Năm 2
709 Tạ Thị Minh Huệ 04/04/01 1910A03 Năm 2
710 Trần Hoài Thu 20/12/01 1910A03 Năm 2
711 Nguyễn Hữu Vũ 23/07/01 1910A03 Năm 2
712 Trần Thế Quyền 24/03/01 1910A03 Năm 1
713 Đinh Quốc Đạt 11/07/01 1910A03 Năm 1
714 Nguyễn Đình Tịnh 01/01/01 1910A03 Năm 1
715 Phạm Quang Thái 24/12/01 1910A03 Năm 1
716 Nguyễn Công Viên 20/12/01 1910A03 Năm 2
717 Âu Mạnh Tường 12/09/01 1910A03 Năm 1
718 Nguyễn Tuấn Anh 28/06/01 1910A03 Năm 2
719 Nghiêm Bá Hưng 24/06/01 1910A03 Năm 2
720 Nguyễn Thị Nguyệt 06/11/01 1910A03 Năm 2
721 Phạm Lê Trung Kiên 09/11/01 1910A03 Năm 1
722 Phan Thị Thùy Dương 18/10/01 1910A03 Năm 2
723 Trần Đức Long 25/09/01 1910A03 Năm 1
724 Trịnh Tuấn Thành 01/03/01 1910A03 Năm 2
725 Nguyễn Xuân Tú 02/01/01 1910A03 Năm 1
726 Lê Ngọc Tuyền 08/06/01 1910A03 Năm 1
727 Vũ Thị Bích 29/04/01 1910A03 Năm 2
728 Nguyễn Văn Mạnh 01/10/01 1910A03 Năm 2
729 Nguyễn Thị Huyền 15/01/01 1910A03 Năm 2
730 Phạm Thanh Sơn 16/10/01 1910A03 Năm 2
731 Nguyễn Thị Thu Trang 22/12/01 1910A03 Năm 2
732 Bùi Khánh Linh 24/09/01 1910A03 Năm 1
733 Phạm Thị Thu Hiền 28/01/01 1910A03 Năm 2
734 Vũ Văn Hải 21/12/01 1910A03 Năm 1
735 Chu Văn Thắng 14/02/99 1910A03 Năm 2
736 Nông Thị Tuyết Mai 29/10/01 1910A03 Năm 2
737 Chu Thế Vinh 19/10/01 1910A03 Năm 1
738 Nguyễn Xuân Ngọc 25/01/00 1910A03 Năm 2
739 Nguyễn Sơn Hà 18/08/01 1910A03 Năm 1
740 Nguyễn Phan Quân 30/10/01 1910A03 Năm 1
741 Phùng Kim Thiện 10/06/01 1910A03 Năm 1
742 Dương Minh Đức 30/03/01 1910A03 Năm 1
743 Quang Thị Thuý Hằng 10/01/01 1910A04 Năm 2
744 Hà Thị Hạnh 26/07/01 1910A04 Năm 2
745 Trần Quỳnh Trang 07/06/01 1910A04 Năm 2
746 Hứa Quốc Đảng 27/02/01 1910A04 Năm 2
747 Dương Nghĩa Mạnh 14/01/01 1910A04 Năm 2
748 Trần Trung Kiên 07/11/01 1910A04 Năm 2
749 Nguyễn Văn Mạnh 29/12/01 1910A04 Năm 2
750 Trần Ngọc Sơn 19/05/01 1910A04 Năm 2
751 Trần Thị Như Quỳnh 08/11/01 1910A04 Năm 1
752 Phạm Bích Ngọc 18/02/01 1910A04 Năm 2
753 Nguyễn Văn Tiến 08/09/01 1910A04 Năm 2
754 Hoàng Thị Vinh 01/01/01 1910A04 Năm 1
755 Lê Thị Mai Anh 06/04/01 1910A04 Năm 2
756 Trần Kim Anh 24/08/01 1910A04 Năm 1
757 Nguyễn Đình Bảo 25/11/01 1910A04 Năm 2
758 Lê Quang Đạt 08/07/01 1910A04 Năm 2
759 Trần Tiến Đạt 05/11/01 1910A04 Năm 2
760 Nguyễn Đức Hải 23/03/01 1910A04 Năm 1
761 Nguyễn Thị Huyền 08/03/00 1910A04 Năm 2
762 Trần Quốc Hưng 09/06/01 1910A04 Năm 2
763 Bùi Đức Lộc 18/07/98 1910A04 Năm 2
764 Nguyễn Quang Thình 26/01/01 1910A04 Năm 2
765 Trần Viết Toản 16/07/01 1910A04 Năm 2
766 Nguyễn Như Tuấn 31/08/01 1910A04 Năm 1
767 Nguyễn Thị Ánh Tuyết 10/06/01 1910A04 Năm 2
768 Phạm Thị Yến 21/01/01 1910A04 Năm 2
769 Phạm Đức Hoàng 06/07/01 1910A04 Năm 1
770 Bế Quốc Khánh 09/01/01 1910A04 Năm 1
771 Từ Ngọc Huy 08/05/01 1910A04 Năm 2
772 Lê Mai Linh 19/07/01 1910A04 Năm 2
773 Nguyễn Văn Linh 13/01/00 1910A04 Năm 2
774 Trần Đức Minh 19/01/01 1910A04 Năm 2
775 Nguyễn Thanh Nam 21/07/01 1910A04 Năm 2
776 Trịnh Bá Nhất 18/03/01 1910A04 Năm 2
777 Lê Ngọc Phan 05/03/01 1910A04 Năm 2
778 Đoàn Phương Thảo 05/04/01 1910A04 Năm 2
779 Vũ Đức Thắng 30/11/01 1910A04 Năm 2
780 Phạm Lê Việt Tú 14/10/01 1910A04 Năm 2
781 Trương Quốc Vương 10/08/01 1910A04 Năm 2
782 Lê Huân Chương 15/12/01 1910A04 Năm 1
783 Đỗ Văn Đức 15/09/01 1910A04 Năm 1
784 Nguyễn Việt Giang 11/10/01 1910A04 Năm 2
785 Trần Bá Nghiệp 11/10/01 1910A04 Năm 1
786 Trần Văn Trung 14/03/01 1910A04 Năm 2
787 Nguyễn Văn Úc 09/11/00 1910A04 Năm 2
788 Nguyễn Tuấn Anh 17/12/01 1910A04 Năm 1
789 Ngô Minh Hòa 08/01/01 1910A04 Năm 2
790 Mai Thế Long 29/11/01 1910A04 Năm 2
791 Lê Thùy Dương 01/11/01 1910A04 Năm 2
792 Nguyễn Thị Thu Hà 21/10/01 1910A04 Năm 2
793 Trần Thu Phương 20/12/01 1910A04 Năm 2
794 Vũ Thị Thúy Hiền 09/12/01 1910A04 Năm 2
795 Đỗ Văn Thanh 06/03/01 1910A04 Năm 2
796 Lê Đức Việt 09/04/01 1910A04 Năm 1
797 Mầu Văn Tiến Dũng 22/05/01 1910A04 Năm 1
798 Nguyễn Ngọc Đức 29/12/01 1910A04 Năm 1
799 Ma Thị Huyền 03/12/01 1910A04 Năm 2
800 Nguyễn Thị Lê 05/08/01 1910A04 Năm 2
801 Vũ Minh Quân 22/08/01 1910A04 Năm 2
802 Đỗ Mạnh Hùng 21/08/01 1910A04 Năm 2
803 Nguyễn Thị Ngọc Lan 05/02/01 1910A04 Năm 2
804 Nguyễn Mạnh Hùng 23/02/01 1910A04 Năm 1
805 Bùi Quang Minh 30/10/01 1910A04 Năm 2
806 Hoàng Duy 09/07/01 1910A04 Năm 2
807 Hoàng Thị Phương Thảo 16/02/01 1910A05 Năm 2
808 Trần Lan Anh 03/09/01 1910A05 Năm 2
809 Nguyễn Ngọc Tường 25/09/01 1910A05 Năm 2
810 Phạm Xuân Sang 04/08/01 1910A05 Năm 2
811 Nguyễn Thu Hà 26/06/01 1910A05 Năm 2
812 Đàm Đức Ngọc 05/06/01 1910A05 Năm 2
813 Vũ Đình Hòa 17/01/01 1910A05 Năm 2
814 Bùi Đức Trung 07/08/01 1910A05 Năm 2
815 Nguyễn Đức Trường 25/05/01 1910A05 Năm 2
816 Nguyễn Hải Long 14/01/01 1910A05 Năm 2
817 Mai Thành Đạt 19/09/01 1910A05 Năm 2
818 Nghiêm Thị Thu Linh 18/05/01 1910A05 Năm 2
819 Lưu Đức Việt 24/01/01 1910A05 Năm 2
820 Trần Văn Tiến 05/03/01 1910A05 Năm 2
821 Đinh Huy Khánh 28/06/01 1910A05 Năm 2
822 Phạm Xuân Vinh 31/07/01 1910A05 Năm 2
823 Trần Văn Ngọc Bảo 08/09/01 1910A05 Năm 2
824 Lê Thị Uyên 14/04/01 1910A05 Năm 2
825 Lê Hà Chi 29/10/01 1910A05 Năm 1
826 Nguyễn Phước Duy 29/08/01 1910A05 Năm 2
827 Nguyễn Xuân Dương 21/09/01 1910A05 Năm 2
828 Nguyễn Nho Định 19/07/01 1910A05 Năm 2
829 Đỗ Xuân Hà 22/01/01 1910A05 Năm 2
830 Trương Hồng Hạnh 14/12/01 1910A05 Năm 2
831 Nguyễn Thị Ngọc Hân 28/01/01 1910A05 Năm 2
832 Nguyễn Minh Hiếu 10/06/01 1910A05 Năm 1
833 Triệu Lê Hoàng 05/10/01 1910A05 Năm 2
834 Ngô Thị Thanh Huyền 08/06/01 1910A05 Năm 2
835 Nguyễn Thu Huyền 07/03/01 1910A05 Năm 2
836 Bùi Thị My 17/01/01 1910A05 Năm 2
837 Hồ Thảo Nguyên 18/04/01 1910A05 Năm 2
838 Nguyễn Thị Phương Thanh 25/08/01 1910A05 Năm 2
839 Nguyễn Như Thắng 08/03/01 1910A05 Năm 2
840 Vũ Đức Thọ 26/11/01 1910A05 Năm 2
841 Dương Văn Tú 17/10/01 1910A05 Năm 2
842 Tạ Minh Vượng 16/01/01 1910A05 Năm 2
843 Nguyễn Mạnh Cường 31/12/01 1910A05 Năm 1
844 Đinh Quang Khải 18/07/01 1910A05 Năm 2
845 Vũ Thị Lệ 13/12/01 1910A05 Năm 2
846 Nguyễn Hồng Phong 14/06/01 1910A05 Năm 2
847 Vũ Quốc Hưng 20/02/01 1910A05 Năm 2
848 Chu Đình Thế Tài 12/01/01 1910A05 Năm 2
849 Nguyễn Tuấn Anh 25/02/01 1910A05 Năm 2
850 Dương Thành Đạt 24/10/01 1910A05 Năm 1
851 Nguyễn Triệu Hùng 16/05/01 1910A05 Năm 2
852 Tống Văn Quý 07/06/01 1910A05 Năm 2
853 Phạm Lân Dũng 04/03/01 1910A05 Năm 2
854 Bùi Minh Tuấn 10/08/01 1910A05 Năm 2
855 Nguyễn Long Nhật 24/05/01 1910A05 Năm 1
856 Trần Văn Quang 08/08/01 1910A05 Năm 2
857 Lê Mạnh Hùng 17/04/01 1910A05 Năm 1
858 Phạm Minh Hiếu 02/10/01 1910A05 Năm 2
859 Lê Văn Huy 16/01/01 1910A05 Năm 1
860 Nguyễn Thị Thủy 09/05/01 1910A05 Năm 2
861 Bùi Thành Đan 23/11/01 1910A05 Năm 1
862 Nguyễn Đình Việt Anh 22/01/01 1910A05 Năm 2
863 Khuất Đình Quân 27/05/01 1910A05 Năm 2
864 Nguyễn Ngọc Danh 05/08/97 1910A05 Năm 2
865 Vũ Thị Thùy Linh 29/04/01 1910A05 Năm 2
866 Hoàng Đức Minh 06/06/01 1910A05 Năm 2
867 Hoàng Minh Đức 22/05/01 1910A05 Năm 1
868 Đặng Minh Cương 03/02/02 2010A01 Năm 1
869 Nguyễn Huy Hải 02/01/02 2010A01 Năm 1
870 Vương Xuân Quân 21/01/02 2010A01 Năm 1
871 Đặng Thị Minh Thanh 10/07/02 2010A01 Năm 1
872 Nguyễn Tiến Trường 07/01/02 2010A01 Năm 1
873 Phạm Anh Tuấn 13/03/02 2010A01 Năm 1
874 Bùi Văn Đông 06/10/02 2010A01 Năm 1
875 Nguyễn Thị Bích Ngọc 03/07/02 2010A01 Năm 1
876 Bùi Thi Hoài Thu 20/05/02 2010A01 Năm 1
877 Trần Thị Minh Thu 20/08/02 2010A01 Năm 1
878 Nguyễn Phương Bắc 01/11/02 2010A01 Năm 1
879 Nguyễn Đức Cảnh 07/08/02 2010A01 Năm 1
880 Vũ Tuấn Đạt 12/12/02 2010A01 Năm 1
881 Nguyễn Thị Hoa 08/09/02 2010A01 Năm 1
882 Nguyễn Thế Khải 14/07/02 2010A01 Năm 1
883 Nguyễn Thị Ngân 17/08/02 2010A01 Năm 1
884 Đào Hồng Ngọc 18/02/02 2010A01 Năm 1
885 Tống Viết Phúc 10/10/02 2010A01 Năm 1
886 Lưu Đắc Quyết 11/10/02 2010A01 Năm 1
887 Nguyễn Văn Thụy 02/02/02 2010A01 Năm 1
888 Nguyễn Anh Trung 18/09/02 2010A01 Năm 1
889 Nguyễn Hoàng Anh 05/08/02 2010A01 Năm 1
890 Nguyễn Hồng Bắc 26/09/02 2010A01 Năm 1
891 Bùi Hà Mi 23/07/02 2010A01 Năm 1
892 Nguyễn Thu Thảo 13/03/02 2010A01 Năm 1
893 Bùi Quốc Việt 20/10/02 2010A01 Năm 1
894 Giáp Thành Đạt 08/12/02 2010A01 Năm 1
895 Đỗ Quang Nam 12/11/02 2010A01 Năm 1
896 Đặng Thái Thịnh 26/02/02 2010A01 Năm 1
897 Bế Thị Huyền Trang 27/04/02 2010A01 Năm 1
898 Bùi Quang Trưởng 11/05/02 2010A01 Năm 1
899 Lê Thùy Chi 25/12/02 2010A01 Năm 1
900 Vương Quang Huy 25/02/02 2010A01 Năm 1
901 Nguyễn Thị Thanh Vân 09/11/02 2010A01 Năm 1
902 Trần Thị Diệp 16/02/02 2010A01 Năm 1
903 Nguyễn Huy Hoàng 01/12/02 2010A01 Năm 1
904 Nguyễn Xuân Hoàng 10/06/02 2010A01 Năm 1
905 Vũ Hồng Sơn 11/07/02 2010A01 Năm 1
906 Nguyễn Thị Lương 21/12/02 2010A01 Năm 1
907 Chử Thị Diễm Quỳnh 23/12/02 2010A01 Năm 1
908 Nguyễn Thị Vinh 29/01/02 2010A01 Năm 1
909 Nguyễn Duy Hân 30/07/02 2010A01 Năm 1
910 Nguyễn Tuấn Hưng 23/10/02 2010A01 Năm 1
911 Đỗ Thị Lan Hương 12/01/02 2010A01 Năm 1
912 Bùi Thị Ngọc Mai 26/10/02 2010A01 Năm 1
913 Nguyễn Khắc Ngọc 14/12/02 2010A01 Năm 1
914 Dư Minh Thu 20/08/02 2010A01 Năm 1
915 Đặng Xuân Tiến 09/01/02 2010A01 Năm 1
916 Dương Tuấn Anh 16/07/02 2010A01 Năm 1
917 Trần Hải Anh 29/04/02 2010A01 Năm 1
918 Đèo Thị Thủy 06/11/02 2010A01 Năm 1
919 Phạm Xuân Trường 14/01/02 2010A01 Năm 1
920 Trần Thị Quỳnh Anh 25/12/02 2010A01 Năm 1
921 Nguyễn Công Huy 27/12/02 2010A01 Năm 1
922 Nguyễn Hoàng Nguyên 26/10/02 2010A01 Năm 1
923 Lê Quốc Khánh 06/03/02 2010A01 Năm 1
924 Trần Nguyệt Ánh 07/09/02 2010A01 Năm 1
925 Lê Chiếu Dương 02/03/02 2010A01 Năm 1
926 Nguyễn Vân Anh 18/08/02 2010A01 Năm 1
927 Lê Anh Dũng 03/08/02 2010A01 Năm 1
928 Quách Long Khánh 09/08/02 2010A01 Năm 1
929 Phạm Tuấn Phong 17/09/02 2010A01 Năm 1
930 Nguyễn Minh Thuận 02/09/02 2010A01 Năm 1
931 Kiều Thị Thu Uyên 24/09/02 2010A01 Năm 1
932 Khương Minh Hiếu 10/09/02 2010A01 Năm 1
933 Lưu Đức Hoàng 07/03/02 2010A01 Năm 1
934 Trịnh Quang Toàn 21/12/02 2010A01 Năm 1
935 Trần Đức Vượng 02/02/02 2010A01 Năm 1
936 Đỗ Thị Hòa 01/06/02 2010A01 Năm 1
937 Nguyễn Quang Thắng 04/04/02 2010A01 Năm 1
938 Lại Vy Giang 21/12/02 2010A01 Năm 1
939 Đỗ Quốc Huy 20/09/02 2010A01 Năm 1
940 Vũ Quang Đăng 20/08/02 2010A01 Năm 1
941 Nguyễn Hữu Đức 04/12/02 2010A01 Năm 1
942 Đào Thị Như Quỳnh 28/04/02 2010A01 Năm 1
943 Phạm Khôi Nguyên 14/11/02 2010A01 Năm 1
944 Đinh Quang Huy 27/12/02 2010A02 Năm 1
945 Phạm Thị Anh Phiên 30/10/02 2010A02 Năm 1
946 Đặng Ngọc Phúc 10/01/02 2010A02 Năm 1
947 Trịnh Hồng Phúc 05/03/02 2010A02 Năm 1
948 Trịnh Thị Phương Anh 07/11/02 2010A02 Năm 1
949 Nguyễn Hữu Ban 09/09/02 2010A02 Năm 1
950 Nguyễn Thị Ngọc 20/08/02 2010A02 Năm 1
951 Đặng Bình Nhi 05/01/02 2010A02 Năm 1
952 Nguyễn Thái Phúc 23/08/02 2010A02 Năm 1
953 Đỗ Minh Quân 04/05/02 2010A02 Năm 1
954 Lê Đức Thắng 04/01/02 2010A02 Năm 1
955 Hoàng Thị Phương Duyên 26/01/02 2010A02 Năm 1
956 Lê Thị Kim Hằng 20/01/02 2010A02 Năm 1
957 Nguyễn Văn Huy 15/11/02 2010A02 Năm 1
958 Nguyễn Duy Khánh 30/10/02 2010A02 Năm 1
959 Nguyễn Thành Luân 03/05/02 2010A02 Năm 1
960 Nguyễn Thành Nam 21/12/02 2010A02 Năm 1
961 Phạm Hoài Nam 20/05/02 2010A02 Năm 1
962 Lê Thị Thảo 21/02/02 2010A02 Năm 1
963 Lê Trọng Thắng 17/06/02 2010A02 Năm 1
964 Đỗ Đăng Trường 10/07/02 2010A02 Năm 1
965 Bùi Tuấn Anh 25/10/02 2010A02 Năm 1
966 Lê Xuân Đức 27/03/02 2010A02 Năm 1
967 Lê Thị Giang 19/01/01 2010A02 Năm 1
968 Trần Tuấn Huy 25/09/02 2010A02 Năm 1
969 Nguyễn Hoàng Nam 04/09/02 2010A02 Năm 1
970 Hoàng Thị Oanh 26/02/02 2010A02 Năm 1
971 Lê Trọng Phú 22/06/02 2010A02 Năm 1
972 Nguyễn Công Thuần 28/11/02 2010A02 Năm 1
973 Lê Anh Tú 08/10/02 2010A02 Năm 1
974 Nguyễn Đăng Tú 09/11/02 2010A02 Năm 1
975 Trần Công Tú 17/03/02 2010A02 Năm 1
976 Vũ Văn Hà 05/10/02 2010A02 Năm 1
977 Đặng Thị Loan 26/04/02 2010A02 Năm 1
978 Lâm Minh Quân 05/02/02 2010A02 Năm 1
979 Trần Huy Hoàng 23/05/02 2010A02 Năm 1
980 Nguyễn Văn Long 08/11/02 2010A02 Năm 1
981 Bùi Hải Quy 24/02/02 2010A02 Năm 1
982 Nguyễn Hữu Bằng 31/07/02 2010A02 Năm 1
983 Hoàng Quốc Đạt 31/10/02 2010A02 Năm 1
984 Nguyễn Thành Đạt 29/01/01 2010A02 Năm 1
985 Diệp Thị Ánh 08/02/02 2010A02 Năm 1
986 Nguyễn Duy Ảnh 03/12/02 2010A02 Năm 1
987 Kiều Mạnh Cường 03/08/02 2010A02 Năm 1
988 Nguyễn Thị Gấm 12/01/02 2010A02 Năm 1
989 Nguyễn Thị Thu Hà 06/12/02 2010A02 Năm 1
990 Hoàng Xuân Hiệp 10/08/02 2010A02 Năm 1
991 Hoàng Duy Khánh 25/10/02 2010A02 Năm 1
992 Nguyễn Đức Kiên 15/03/02 2010A02 Năm 1
993 Nguyễn Văn Tâm 28/04/02 2010A02 Năm 1
994 Nguyễn Mạnh Tuấn 25/09/02 2010A02 Năm 1
995 Nguyễn Minh Đức 12/04/02 2010A02 Năm 1
996 Hoàng Thị Thu Hoài 24/04/02 2010A02 Năm 1
997 Nguyễn Thị Trà My 13/11/02 2010A02 Năm 1
998 Trần Thái Nam 23/03/02 2010A02 Năm 1
999 Phí Minh Quân 04/02/02 2010A02 Năm 1
1000 Đỗ Mai Chi 11/03/02 2010A02 Năm 1
1001 Phạm Gia Khoa 11/07/02 2010A02 Năm 1
1002 Vũ Xuân Sơn 11/06/02 2010A02 Năm 1
1003 Đào Đức Lộc 04/03/02 2010A02 Năm 1
1004 Nguyễn Thanh Hằng 04/07/02 2010A02 Năm 1
1005 Phạm Tiến Đạt 14/07/02 2010A02 Năm 1
1006 Lê Hải Đoàn 21/07/02 2010A02 Năm 1
1007 Nguyễn Nhật Anh 21/12/02 2010A02 Năm 1
1008 Bùi Minh Chí 20/02/02 2010A02 Năm 1
1009 Hà Tiến Dũng 24/05/02 2010A02 Năm 1
1010 Nguyễn Tiến Dũng 03/08/02 2010A02 Năm 1
1011 Nguyễn Thị Hà Linh 19/04/02 2010A02 Năm 1
1012 Đặng Xuân Tùng 30/03/02 2010A02 Năm 1
1013 Đặng Văn Công 23/01/02 2010A02 Năm 1
1014 Trương Đăng Đông 23/05/02 2010A02 Năm 1
1015 Hoàng Thế Lực 31/03/02 2010A02 Năm 1
1016 Ngô Xuân Quy 18/12/02 2010A02 Năm 1
1017 Hồ Xuân Hoạt 06/01/02 2010A02 Năm 1
1018 Lê Thành Trung 12/04/02 2010A03 Năm 1
1019 Đậu Đình Đạt 02/02/02 2010A03 Năm 1
1020 Nguyễn Đức Nghĩa 02/10/02 2010A03 Năm 1
1021 Vũ Thị Hồng Nhung 01/01/02 2010A03 Năm 1
1022 Vũ Đại Cương 13/09/02 2010A03 Năm 1
1023 Nguyễn Việt Hoàng 30/11/02 2010A03 Năm 1
1024 Hà Thị Phượng 22/06/02 2010A03 Năm 1
1025 Đoàn Ngọc An 09/11/02 2010A03 Năm 1
1026 Mai Thị Dinh 29/11/02 2010A03 Năm 1
1027 Ngô Sỹ Dương 25/08/02 2010A03 Năm 1
1028 Đỗ Mạnh Hà 07/10/02 2010A03 Năm 1
1029 Nguyễn Minh Hiệp 27/08/02 2010A03 Năm 1
1030 Nguyễn Tự Huy 09/05/02 2010A03 Năm 1
1031 Đỗ Mạnh Hùng 30/07/02 2010A03 Năm 1
1032 Trần Phi Hùng 16/03/02 2010A03 Năm 1
1033 Nguyễn Trung Kiên 10/01/02 2010A03 Năm 1
1034 Trần Khải Nguyên 21/05/02 2010A03 Năm 1
1035 Lường Thị Nguyệt 25/05/02 2010A03 Năm 1
1036 Đinh Thị Như Quỳnh 26/02/02 2010A03 Năm 1
1037 Lê Minh Thành 08/07/02 2010A03 Năm 1
1038 Nguyễn Mạnh Trung 30/12/02 2010A03 Năm 1
1039 Nguyễn Việt Anh 19/05/02 2010A03 Năm 1
1040 Giang Thế Hiệp 11/07/02 2010A03 Năm 1
1041 Nguyễn Thị Thanh Lan 13/01/02 2010A03 Năm 1
1042 Hà Sao Mai 28/06/02 2010A03 Năm 1
1043 Hà Hồng Ngọc 22/12/02 2010A03 Năm 1
1044 Trần Thanh Tâm 28/05/02 2010A03 Năm 1
1045 Phạm Thị Phương Thảo 26/11/02 2010A03 Năm 1
1046 Nguyễn Minh Thủy 22/07/02 2010A03 Năm 1
1047 Nguyễn Văn Tùng 12/02/02 2010A03 Năm 1
1048 Nguyễn Quốc Công 31/01/02 2010A03 Năm 1
1049 Đặng Thị Hạnh 02/06/02 2010A03 Năm 1
1050 Đỗ Thị Thu Hằng 24/09/02 2010A03 Năm 1
1051 Phan Thu Hằng 22/07/02 2010A03 Năm 1
1052 Nguyễn Trung Hiếu 12/08/02 2010A03 Năm 1
1053 Nguyễn Văn Hoàng Hiệp 18/02/02 2010A03 Năm 1
1054 Hoàng Trọng Mạnh 01/10/02 2010A03 Năm 1
1055 Lê Thị Bích Nguyệt 13/07/02 2010A03 Năm 1
1056 Lại Quang Thắng 03/08/02 2010A03 Năm 1
1057 Nông Hải Quý 10/08/02 2010A03 Năm 1
1058 Nguyễn Thị Dịu 20/05/02 2010A03 Năm 1
1059 Hoàng Ngọc Anh 23/02/02 2010A03 Năm 1
1060 Ngô Minh Đức 23/08/02 2010A03 Năm 1
1061 Nguyễn Thế Đạt 12/07/02 2010A03 Năm 1
1062 Hoàng Trung Phong 31/05/02 2010A03 Năm 1
1063 Lê Như Tú 30/11/02 2010A03 Năm 1
1064 Hoàng Quốc Trung 16/10/02 2010A03 Năm 1
1065 Vũ Hứa Khánh Chi 26/01/02 2010A03 Năm 1
1066 Nguyễn Đức Mạnh 22/02/02 2010A03 Năm 1
1067 Nguyễn Ngọc Sơn 11/07/02 2010A03 Năm 1
1068 Đặng Minh Tùng 09/12/02 2010A03 Năm 1
1069 Phạm Văn Hưng 16/12/02 2010A03 Năm 1
1070 Phạm Công Lý 16/02/02 2010A03 Năm 1
1071 Hoàng Huy Quang 01/01/02 2010A03 Năm 1
1072 Trần Đức Thành 16/06/02 2010A03 Năm 1
1073 Nguyễn Thị Thanh 20/07/02 2010A03 Năm 1
1074 Nguyễn Du Tuấn Anh 05/03/02 2010A03 Năm 1
1075 Đỗ Đức Duy 16/03/02 2010A03 Năm 1
1076 Trịnh Ngọc Tân 09/12/02 2010A03 Năm 1
1077 Hoàng Văn Tuấn 06/09/02 2010A03 Năm 1
1078 Hoàng Đức Mạnh 20/08/02 2010A03 Năm 1
1079 Lê Đức Ninh 24/08/02 2010A03 Năm 1
1080 Nguyễn Duy Tùng 04/09/02 2010A03 Năm 1
1081 Hoàng Thu Hồng 19/08/02 2010A03 Năm 1
1082 Lê Quốc Khánh 18/10/02 2010A03 Năm 1
1083 Phạm Tuấn Anh 26/07/02 2010A03 Năm 1
1084 Trần Thị Diệp 03/11/02 2010A03 Năm 1
1085 Lê Hồng Phong 30/11/02 2010A03 Năm 1
1086 Đào Văn Hai 16/12/02 2010A03 Năm 1
1087 Nguyễn Hoàng Long 27/05/02 2010A03 Năm 1
1088 Đỗ Đức Thuần 01/06/02 2010A03 Năm 1
1089 Dương Văn Phát 25/06/02 2010A03 Năm 1
1090 Bùi Thị Yên 06/02/02 2010A03 Năm 1
1091 Nguyễn Bá Quốc Anh 07/08/02 2010A03 Năm 1
1092 Đinh Văn Hưng 15/04/02 2010A03 Năm 1
1093 Cao Xuân Sơn 02/09/02 2010A03 Năm 1
1094 Đinh Nhật Thành 26/12/02 2010A03 Năm 1
1095 Cao Hải Long 21/11/02 2010A03 Năm 1
1096 Lê Minh Hiếu 22/05/02 2010A04 Năm 1
1097 Ngô Nam Thiện 13/11/02 2010A04 Năm 1
1098 Đoàn Minh Tùng 28/07/02 2010A04 Năm 1
1099 Nguyễn Văn Bình 14/12/02 2010A04 Năm 1
1100 Nguyễn Thành Công 25/03/02 2010A04 Năm 1
1101 Lê Tuấn Linh 08/02/02 2010A04 Năm 1
1102 Phạm Thành Long 28/11/02 2010A04 Năm 1
1103 Vũ Thị Thu Thủy 29/08/02 2010A04 Năm 1
1104 Lê Văn Tuấn Anh 12/08/02 2010A04 Năm 1
1105 Nguyễn Văn Công 24/08/02 2010A04 Năm 1
1106 Đỗ Minh Đại 06/04/02 2010A04 Năm 1
1107 Phạm Duy Đạt 30/12/02 2010A04 Năm 1
1108 Phạm Xuân Định 05/03/02 2010A04 Năm 1
1109 Nguyễn Quốc Hiếu 03/09/02 2010A04 Năm 1
1110 Nguyễn Thị Phương 31/01/02 2010A04 Năm 1
1111 Nguyễn Việt Phương 11/08/02 2010A04 Năm 1
1112 Bùi Hải Triều 09/02/02 2010A04 Năm 1
1113 Nguyễn Anh Tuấn 03/12/02 2010A04 Năm 1
1114 Đỗ Thị Vân 22/08/02 2010A04 Năm 1
1115 Hoàng Long Vũ 19/03/02 2010A04 Năm 1
1116 Hà Thị Vân Anh 08/10/02 2010A04 Năm 1
1117 Nghiêm Quang Anh 27/04/02 2010A04 Năm 1
1118 Kiều Tiến Đạt 06/04/02 2010A04 Năm 1
1119 Trịnh Đăng Đạt 12/11/02 2010A04 Năm 1
1120 Đặng Quang Huy 16/10/02 2010A04 Năm 1
1121 Nguyễn Thị Thu Hường 28/05/02 2010A04 Năm 1
1122 Nguyễn Ngọc Hạnh 08/11/02 2010A04 Năm 1
1123 Nguyễn Văn Hòa 11/03/02 2010A04 Năm 1
1124 Vũ Văn Thế 08/10/02 2010A04 Năm 1
1125 Dương Thị Thùy Trang 10/06/02 2010A04 Năm 1
1126 Đào Lệ Mỹ 09/01/02 2010A04 Năm 1
1127 Đặng Đức Minh 02/12/02 2010A04 Năm 1
1128 Nguyễn Văn Nam 15/04/02 2010A04 Năm 1
1129 Hoàng Ngọc Oanh 31/03/02 2010A04 Năm 1
1130 Hoàng Quốc Khánh 31/08/02 2010A04 Năm 1
1131 Khổng Ngọc Lâm 13/11/02 2010A04 Năm 1
1132 Đỗ Văn Luôn 30/07/02 2010A04 Năm 1
1133 Nguyễn Thùy Trang 04/11/01 2010A04 Năm 1
1134 Nguyễn Thị Hà 27/01/02 2010A04 Năm 1
1135 Lê Danh Hoàng 14/01/02 2010A04 Năm 1
1136 Trần Văn Nam 21/04/02 2010A04 Năm 1
1137 Quách Thị Trang 06/03/02 2010A04 Năm 1
1138 Nguyễn Thị Minh Ánh 10/07/02 2010A04 Năm 1
1139 Hồ Đức Huy 06/07/02 2010A04 Năm 1
1140 Trần Thị Sâm 05/09/02 2010A04 Năm 1
1141 Bùi Chung Thành 01/11/02 2010A04 Năm 1
1142 Nguyễn Huy Tiến 23/10/02 2010A04 Năm 1
1143 La Tiến Dũng 21/10/02 2010A04 Năm 1
1144 Nguyễn Thị Ngân 03/10/02 2010A04 Năm 1
1145 Nguyễn Thị Tình 05/10/02 2010A04 Năm 1
1146 Nguyễn Bá Việt 21/11/02 2010A04 Năm 1
1147 Trần Công Khánh 01/02/02 2010A04 Năm 1
1148 Nguyễn Đức Thắng 18/04/02 2010A04 Năm 1
1149 Vương Thị Tuyết Mai 30/09/02 2010A04 Năm 1
1150 Phạm Văn Phú 21/04/02 2010A04 Năm 1
1151 Bùi Thị Phương Thảo 06/08/02 2010A04 Năm 1
1152 Bùi Thị Hồng Hạnh 07/05/02 2010A04 Năm 1
1153 Trần Thị Thu Hiền 18/09/02 2010A04 Năm 1
1154 Trần Thị Hồng Nhung 17/07/02 2010A04 Năm 1
1155 Trần Văn Thịnh 30/06/02 2010A04 Năm 1
1156 Lâm Thị Hạnh 06/03/01 2010A04 Năm 1
1157 Nguyễn Xuân Hiên 15/06/02 2010A04 Năm 1
1158 Nguyễn Phan Ngọc Minh 17/08/02 2010A04 Năm 1
1159 Nguyễn Tuấn Anh 21/10/02 2010A04 Năm 1
1160 Đỗ Thanh Hải 12/12/02 2010A04 Năm 1
1161 Nguyễn Ngọc Khánh 18/12/02 2010A04 Năm 1
1162 Nguyễn Văn Khánh 17/02/02 2010A04 Năm 1
1163 Đỗ Đăng Định 16/05/02 2010A04 Năm 1
1164 Phan Quốc Cường 17/07/02 2010A04 Năm 1
1165 Nguyễn Thị Thanh Thủy 14/05/02 2010A04 Năm 1
1166 Nguyễn Linh Chi 04/06/02 2010A04 Năm 1
1167 Trần Xuân Trường 07/06/02 2010A04 Năm 1
1168 Lê Tuấn Anh 19/06/02 2010A04 Năm 1
1169 Hà Quang Huy 19/08/02 2010A04 Năm 1
1170 Bùi Thế Hải 09/07/02 2010A05 Năm 1
1171 Vũ Quang Huy 28/08/02 2010A05 Năm 1
1172 Nguyễn Thị Ngọc Minh 26/04/02 2010A05 Năm 1
1173 Cao Xuân Biên 30/09/02 2010A05 Năm 1
1174 Đỗ Minh Cường 01/08/02 2010A05 Năm 1
1175 Lê Văn Hiểu 12/11/02 2010A05 Năm 1
1176 Phạm Văn Quang 12/04/02 2010A05 Năm 1
1177 Khuất Quang Duy Quý 11/11/02 2010A05 Năm 1
1178 Nguyễn Hợp Trường 21/10/02 2010A05 Năm 1
1179 Lê Quang Vinh 31/01/02 2010A05 Năm 1
1180 Nguyễn Thế Anh 18/03/02 2010A05 Năm 1
1181 Nguyễn Thị Ngọc Anh 07/08/02 2010A05 Năm 1
1182 Vũ Thị Lan Anh 19/12/02 2010A05 Năm 1
1183 Nguyễn Mạnh Cường 12/08/02 2010A05 Năm 1
1184 Phùng Trung Du 17/03/02 2010A05 Năm 1
1185 Trần Thị Hậu 21/07/02 2010A05 Năm 1
1186 Nguyễn Quang Huy 22/08/02 2010A05 Năm 1
1187 Dương Văn Khởi 08/01/02 2010A05 Năm 1
1188 Trần Văn Phụng 26/08/02 2010A05 Năm 1
1189 Nguyễn Minh Quang 13/12/02 2010A05 Năm 1
1190 Phạm Thị Trang 29/10/02 2010A05 Năm 1
1191 Phạm Thị Út 06/06/02 2010A05 Năm 1
1192 Lê Tuấn Vũ 15/11/02 2010A05 Năm 1
1193 Đinh Công Tuấn Anh 26/04/02 2010A05 Năm 1
1194 Bùi Duy Long 09/06/01 2010A05 Năm 1
1195 Nguyễn Khắc Mạnh 17/10/02 2010A05 Năm 1
1196 Triệu Văn Thành 06/12/02 2010A05 Năm 1
1197 Nguyễn Thị Thảo 28/10/02 2010A05 Năm 1
1198 Nguyễn Quốc Trung 25/12/02 2010A05 Năm 1
1199 Trần Trọng Trường 08/11/02 2010A05 Năm 1
1200 Lê Hoàng Giang 26/08/02 2010A05 Năm 1
1201 Đinh Văn Hảo 16/05/02 2010A05 Năm 1
1202 Lê Đức Mạnh 17/09/02 2010A05 Năm 1
1203 Dương Công Minh 16/06/02 2010A05 Năm 1
1204 Nguyễn Việt Thắng 01/12/02 2010A05 Năm 1
1205 Nguyễn Mạnh Trường 28/01/02 2010A05 Năm 1
1206 Trần Nhật Tuấn 23/11/02 2010A05 Năm 1
1207 Nguyễn Đức Vinh 18/04/02 2010A05 Năm 1
1208 Đỗ Thị Thúy Kiều 20/09/02 2010A05 Năm 1
1209 Trần Thị Bình 10/07/02 2010A05 Năm 1
1210 Lê Văn Châu 23/09/02 2010A05 Năm 1
1211 Đường Thị Chúc 12/05/02 2010A05 Năm 1
1212 Lê Mạnh Cường 18/06/02 2010A05 Năm 1
1213 Lê Bá Hiếu 26/10/02 2010A05 Năm 1
1214 Nguyễn Hữu Khánh 08/02/02 2010A05 Năm 1
1215 Lê Thanh Vân 17/10/02 2010A05 Năm 1
1216 Lê Minh Đức 28/05/02 2010A05 Năm 1
1217 Đỗ Thị Loan 26/12/02 2010A05 Năm 1
1218 Phan Công Long 29/06/02 2010A05 Năm 1
1219 Phạm Hồng Quân 15/12/02 2010A05 Năm 1
1220 Đặng Thành Công 20/05/02 2010A05 Năm 1
1221 Phan Thị Thu Trang 24/04/02 2010A05 Năm 1
1222 Nguyễn Văn Đức 01/03/02 2010A05 Năm 1
1223 Trần Thị Hạnh 23/12/02 2010A05 Năm 1
1224 Đinh Diệu Thúy 15/12/02 2010A05 Năm 1
1225 Mai Việt Cường 26/10/02 2010A05 Năm 1
1226 Lý Lâm Khải 21/08/02 2010A05 Năm 1
1227 Trần Trung Kiên 19/10/02 2010A05 Năm 1
1228 Đỗ Thị Lựu 01/01/02 2010A05 Năm 1
1229 Nguyễn Thị Minh Châu 02/01/02 2010A05 Năm 1
1230 Trần Thị Phương Thảo 06/12/02 2010A05 Năm 1
1231 Phạm Trọng Thuận 29/01/02 2010A05 Năm 1
1232 Phạm Thế Anh 09/09/02 2010A05 Năm 1
1233 Nguyễn Văn Khoa 10/11/02 2010A05 Năm 1
1234 Nguyễn Công Nam 09/08/02 2010A05 Năm 1
1235 Nguyễn Đặng Tuấn Phúc 16/03/02 2010A05 Năm 1
1236 Đỗ Đức Diện 15/04/02 2010A05 Năm 1
1237 Trần Trung Đức 13/09/01 2010A05 Năm 1
1238 Nguyễn Phương Nam 13/08/02 2010A05 Năm 1
1239 Lại Hồng Phúc 09/04/02 2010A05 Năm 1
1240 Hoàng Thị Huyền 20/08/02 2010A05 Năm 1
1241 Trần Thế Dương 31/05/02 2010A05 Năm 1
1242 Trần Trung Hiếu 05/10/02 2010A05 Năm 1
1243 Lê Đức Bảo Khánh 16/10/02 2010A05 Năm 1
1244 Vũ Văn Toàn 03/10/02 2010A05 Năm 1
(13752 lần xem)