Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ II năm học 2020 -2021

17/04/2021 19:45
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags: Khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Văn phòng khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK2  năm học 2020 - 2020, cụ thể như sau:

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://dbcl.hou.edu.vn/ bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân hoặc mật khẩu các bạn đã cập nhật lại. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 19/04/2021 đến ngày 22/04/2021
  • Đối tượng: Sinh viên Khóa 1510A; 1610A, 1710A, 1810A, 1910A, 2010A

Ghi chú: Trường hợp sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống khảo sát   có thể gửi phản hồi qua email: nguyetnta@hou.edu.vn (giải quyết trong thời gian gia hạn khảo sát)  . thì thực hiện theo Qui trình 

(10231 lần xem)