Thông báo v/v Khảo sát ý kiến sinh viên về hoạt động giảng dạy của giảng viên học kỳ III năm học 2020 -2021

08/07/2021 10:22
Thực hiện công tác phối hợp thường kỳ giữa khoa CNTT và phòng Khảo thí & Đảm bảo Chất lượng - Trường ĐH Mở HN;
Tags: khảo sát,

Thừa lệnh Ban lãnh đạo khoa CNTT,

BP Văn phòng khoa CNTT triển khai lấy ý kiến phản hồi của người học về hoạt động giảng dạy của giảng viên HK3  năm học 2020 - 2021, cụ thể như sau:

 

  • Hình thức: Khảo sát trực tuyến, sinh viên đăng nhập vào trang http://dbcl.hou.edu.vn/ bằng tài khoản cá nhân đã cấp theo mã sinh viên và mật khẩu là số chứng minh nhân dân hoặc mật khẩu các bạn đã cập nhật lại. Hoàn thành phiếu khảo sát theo hướng dẫn của hệ thống.
  • Sinh viên có trách nhiệm phản hồi đầy đủ ý kiến về hoạt động giảng dạy của tất cả giảng viên phụ trách lớp học phần mà mình đã đăng ký học.
  • Thời gian thực hiện: Từ ngày 09/07/2021 đến ngày trước 16/07/2021
  • Đối tượng: SV tham gia học tập HK3 năm học 2020-2021

Ghi chú:

  1. SV không hoàn thành khảo sát sẽ bị khoa tự động chặn truy cập CTMS.
  2. Trường hợp sinh viên không đăng nhập được vào hệ thống khảo sát thì thực hiện theo Quy trình hỗ trợ đặt lại mật khẩu trên hệ thống khảo sát hoạt động giảng dạy của Giảng viên.
(7840 lần xem)