Thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tháng 9 năm 2022

31/08/2022 22:37
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, tháng 9 năm 2022, như sau:

1. Yêu cầu chung: Trang phục lịch sự, phù hợp với lễ bảo vệ; có Thẻ SV/CMND để kiểm tra (khi cần)

2. Thời gian bảo vệ: Chiều ngày 07 và 08 tháng 09 năm 2022 (từ 13h00, chi tiết trong bảng danh sách dưới đây)

3. Địa điểm bảo vệ: P24 - Khu Giảng đường khoa CNTT (96 phố Định Công, HN)

4. Thành phần thực hiện và tham dự: 

  • Học viên báo cáo luận văn
  • Thành viên Hội đồng chấm luận văn
  • Các thầy cô và khách mời tham dự
  • Các học viên và sinh viên quan tâm

5. Danh sách học viên bảo vệ luận văn:

STT Hội đồng Mã HV Họ và tên Ngày sinh Tên đề tài Thời gian BV Phòng
Ngày 7/9/2022
1 1 18K10010017 Nguyễn Văn Anh 07/08/1995 Nghiên cứu xây dựng Chatbot cho hệ thống trợ lý ảo IPA và ứng dụng trên dòng xe Hyundai Santafe 2021 13:00 ngày 7/9/2022 24
2 2 18K10010004 Tạ Văn Khoa 11/01/1988 Phân lớp ý kiến khách hàng và ứng dụng trong hệ tư vấn bán hàng trực tuyến 14:00 ngày 7/9/2022 24
3 3 18K10010005 Dương Sỹ Mạnh 23/08/1984 Nghiên cứu phát hiện URL độc dựa trên phương pháp học máy 15:00 ngày 7/9/2022 24
4 4 18K10010013 Hà Anh Hoàng 07/10/1984 Xây dựng hệ thống phần mềm quản lý công việc trên Điện toán đám mây AWS 16:00 ngày 7/9/2022 24
Ngày 8/9/2022
1 5 18K10010011 Nguyễn Thị Hương 30/08/1984 Dự báo sinh viên nhập học Khoa Công nghệ sinh học – Trường Đại học Mở Hà Nội dùng phương pháp học máy 13:30 ngày 8/9/2022 21
2 6 18K10010012 Phạm Thị Dinh 08/12/1977 Nghiên cứu, ứng dụng Internet of Thing (IoT) trong sản xuất nông nghiệp thông minh 14:30 ngày 8/9/2022 21
(12593 lần xem)