Thông báo Hội đồng bảo vệ luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ tháng 8 năm 2023

27/07/2023 15:03
Khoa thông báo Thời gian, địa điểm và Danh sách SV Hội đồng bảo vệ Luận văn tốt nghiệp Thạc sĩ, tháng 8 năm 2023, như sau:
1. Yêu cầu chung: Trang phục lịch sự, phù hợp với lễ bảo vệ; có Thẻ SV/CMND để kiểm tra (khi cần)

2. Thời gian bảo vệ: Ngày 02 và 03 tháng 08 năm 2023 (chi tiết trong bảng danh sách dưới đây)

3. Địa điểm bảo vệ: P21 - Khu Giảng đường khoa CNTT (96 phố Định Công, HN)

4. Thành phần thực hiện và tham dự: 

  • Học viên báo cáo luận văn
  • Thành viên Hội đồng chấm luận văn
  • Khách mời
  • Các giảng viên quan tâm
  • Các học viên và sinh viên quan tâm

5. Danh sách học viên bảo vệ luận văn:

STT Họ và tên Mã học viên Hội đồng Tên đề tài Thời gian bảo vệ Phòng 
1 Lưu Tuấn Kiệt 19K10010003 1 Dự báo biến động nhân sự của các Cục Thi hành Án Dân sự ở Việt Nam sử dụng phương pháp học máy 08:30 02/08/2023 P21
2 Nguyễn Hùng Cường 19K10010001 1 Tư vấn chọn ngành tại Học viện công nghệ thông tin NIIT-ICT HN sử dụng các phương pháp học máy 09:30 02/08/2023 P21
3 Đỗ Thị Thu Hà 19K10010002 1 Sử dụng mạng nơron tích chập trong nhận dạng biểu cảm khuôn mặt và ứng dụng hỗ trợ giám sát dạy học tại trường THPT Trần Nhân Tông 10:30 02/08/2023 P21
4 Phí Quốc Chính 18K10010016 2 Phương pháp giám sát quá trình học tập trực tuyến dựa trên mô hình nhận dạng khuôn mặt sử dụng mạng nơron tích chập 13:30 02/08/2023 P21
5 Nguyễn Mạnh Hùng 18K10010015 2 Ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo trong đánh giá chất lượng đào tạo tực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà Nội 14:30 02/08/2023 P21
6 Trần Văn Nam 19K10010006 2 Ứng dụng nhận dạng biểu cảm khuôn mặt dựa trên mạng nơron nhân tạo để hỗ trợ người khiếm thị trong giao tiếp 15:30 02/08/2023 P21
7 Chu Minh 18K10010019 3 Mô hình nhận dạng khuôn mặt dựa trên mạng nơron tích chập để ứng dụng cho bài toán giám sát người thi trực tuyến 13:00 03/08/2023 P21
8 Hoàng Thế Trung 18K10010014 3 Thiết kế hệ sinh thái công nghệ cho học viện khoa học xã hội Việt Nam phục vụ công tác chuyển đổi số quốc gia 14:00 03/08/2023 P21
9 Lê Quang Mạnh 19K10010005 4 Chuyển giao OTP bằng ma trận mật khẩu ngẫu nhiên ứng dụng để xác thực đối tác giao dịch trong quản lý dạy và học trực tuyến 15:00 03/08/2023 P21
10 Cao Văn Thu 18K10010020 4 Ứng dụng công nghệ Google App Engine xây dựng hệ thống đăng ký khám bệnh và tra cứu kết quả khám bệnh tại Bệnh viện châm cứu Trung ương 16:00 03/08/2023 P21
(11809 lần xem)