Thông báo khảo sát về nhu cầu bồi dưỡng ngắn hạn

14/12/2022 14:34
Khảo sát này nhằm nắm bắt nhu cầu bồi dưỡng nâng cao kiến thức, kỹ năng nghề nghiệp và các kỹ năng khác cần thiết cho việc học tập và làm việc trong môi trường chuyên nghiệp và hội nhập quốc tế. Câu trả lời của bạn sẽ giúp Nhà trường có thêm cơ sở để cung cấp các khóa đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn thiết thực và chất lượng.
Tags: khảo sát,

Để triển khai các hoạt động về đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn của Nhà trường trong thời gian tới, Khoa Công nghệ Thông tin phối hợp với Trung tâm Ngoại ngữ, Tin học và Bồi dướng ngắn hạn thực hiện khảo sát nhu cầu của sinh viên, học viên của Khoa về đào tạo, bồi dưỡng ngắn hạn như sau:

  1. Đối tượng khảo sát: các sinh viên đang tham gia học tại Khoa Công nghệ Thông tin.
  2. Thời gian thực hiện: từ ngày 15 đến 20/12/2022.
  3. Link khảo sát: https://forms.gle/7DpmMoY79j54HKyw9
(8715 lần xem)

Tin liên quan: