Thông báo v/v Khảo sát lấy ý kiến học viên Thạc sĩ ngành CNTT về Khung Chương trình đào tạo Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Mở Hà Nội 2022

18/03/2023 08:56
Kính gửi các anh chị học viên Thạc sĩ ngành Công nghệ Thông tin, Khoa Công nghệ Thông tin - Trường Đại học Mở Hà Nội.
Tags: Khảo sát,

Nhằm nâng cao chất lượng đào tạo, Khoa CNTT đang thực hiện rà soát và phát triển Chương trình đào tạo bậc Thạc sĩ ngành CNTT, khoa CNTT đề nghị các anh, chị học viên dành một chút thời gian để thực hiện khảo sát sau đây.

Mọi thông tin thu thập chỉ phục vụ cho quá trình rà soát và chỉnh sửa CTĐT, được bảo mật.
 
Đối tượng: học viên Thạc sĩ ngành CNTT, Trường Đại học Mở Hà Nội.
Thời gian: trước 09:00 ngày 20/03/2023.
 
 
(8955 lần xem)

Tin liên quan: