Thư mời: khảo sát Lấy ý kiến về việc sửa đổi Chiến lược Phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 2035

27/02/2023 09:18
Tags: khảo sát,

Kính gửi: Quý Đơn vị/ Nhà sử dụng lao động/ Gia đình người học

Trường Đại học Mở Hà Nội đang tiến hành rà soát, sửa đổi, bổ sung Chiến lược phát triển Trường Đại học Mở Hà Nội giai đoạn 2017-2026, tầm nhìn 2035 để phù hợp hơn cho giai đoạn phát triển mới. Nhà trường rất mong nhận được ý kiến góp ý của các thế hệ cán bộ, giảng viên, nghiên cứu sinh, học viên, sinh viên, quý vị phụ huynh, các nhà khoa học, nhà quản lý, người sử dụng lao động, các đơn vị hợp tác, tài trợ...vào Chiến lược Nhà trường.

Khảo sát trong liên kết tại: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSchcrWY7i3bjPnMh3Nfz4KgByv-Vz5kRDikRccS_5HA3gBSmA/viewform?fbclid=IwAR3zPnbQMkd9uwn5ppM-Ys3D5Wf7Kfn5oM0CnYhxVRarv4ElMWDyI5LGOwg

Khoa CNTT - Trường ĐH Mở Hà Nội xin chân thành cảm ơn sự đóng góp của Quý vị phụ huynh, các nhà khoa học, nhà quản lý, người sử dụng lao động, các đơn vị hợp tác, tài trợ.

(8607 lần xem)

Tin liên quan: