Tin đào tạo

Thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 3 - Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi môn Tiếng Anh cơ bản 3 - HK1 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Lý luận chính trị - Học kỳ 1 năm học 2022-2023
Ban thư ký Hội đồng thi kết thúc học phần (HK1 năm học 2022-2023) Trường ĐH Mở HN thông báo Danh sách, Lịch thi các môn Lý luận chính trị đợt 1 (Kinh tế CT MLN, CNXHKH, LS Đảng CSVN, TT HCM, Đường lối CMVN) - HK1 năm học 2022-2023 như sau:
Thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng KKHT Học kỳ 2 năm học 2021-2022
Khoa thông báo kết quả xét cấp Khoa về việc cấp học bổng HK2 năm học 2021-2022, như sau:
Xem thêm

Kế hoạch

Kế hoạch đào tạo HK1 năm học 2022-2023
Kế hoạch đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2022-2023: Cập nhật ngày 10/10/2022 Lưu ý nguyên tắc chung về thời gian thực hiện như sau: Nếu thời điểm SV thực hiện các công việc đòi hỏi phải gặp trực tiếp bộ phận hành chính (như: nhận giấy mời, nộp hồ sơ, ... ) rơi vào ngày nghỉ (Thứ 7, CN, Ngày lễ) thì thời gian thực hiện sẽ tự động được rời sang ngày làm việc trước/sau gần nhất (VD: Thứ 7 -> Thứ 6; CN -> Thứ 2).
Thông báo Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK2, 3 năm học 2021-2022
cập nhật ngày 18/05/2022
Kế hoạch Đào tạo và một số hoạt động HK1 năm học 2021-2022
Xem thêm