Tin hoạt động

Thông báo kiến tập T6/2019 - Đợt 2 (FPT Information System)
Thực hiện kế hoạch đưa sinh viên tới các doanh nghiệp CNTT để thực tập, kiến tập trong năm học 2018-2019.
Thông báo gặp mặt phổ biến lộ trình học tiếng Nhật
Sau khi Khoa thực hiện khảo sát nhu cầu học tiếng Nhật của sinh viên, Tập đoàn Sendagaya (Nhật Bản) tổ chức gặp gỡ các sinh viên có nhu cầu học tiếng Nhật tại Khoa để giới thiệu, phổ biến lộ trình học tập, cơ hội tuyển dụng kỹ sư CNTT tại Nhật Bản
Thông báo kiến tập T6/2019 (RikkeiSoft)
Nhằm góp phần giúp sinh viên có những hiểu biết về các vị trí công việc tại doanh nghiệp, từ đó định hướng tốt hơn trong học tập và sự nghiệp.
Xem thêm

Tin đào tạo

Thông báo thu học phí môn GDQP & GDTC
Thông báo thu học phí môn GDQP&GDTC
Thông báo về Chương trình giảng dạy và kinh phí học GDTC-QPAN năm 2019
Thông báo số 2 v/v Điều chỉnh các lớp tín chỉ HK3 năm học 2018-2019
Căn cứ kết quả đăng ký tín chỉ đến hết 17:00 ngày 15/05/2019, khoa CNTT thông báo điều chỉnh một số lớp tín chỉ như sau
Xem thêm