Thông báo v/v Triệu tập SV tham dự đối thoại (trực tuyến) giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2020-2021

05/05/2021 13:50
Khoa CNTT thông báo Triệu tập SV tham dự đối thoại (trực tuyến) giữa lãnh đạo nhà trường với HSSV năm học 2020-2021 như sau:

Thời gian: 8h ngày 06/05/2021

Địa điểm: Tổ chức đối thoại trực tuyến tại Trường Đại học Mở Hà nội

Hình thức triển khai: Sử dung công cụ họp trực tuyến ZOOM

STT Mã sinh viên Họ tên Ngày sinh Lớp
1 16A10010091 Nguyễn Đức Thông '27/11/1998 1610A03
2 16A10010182 Tạ Thu Trang '16/03/1998 1610A03
3 16A10010101 Hồ Hạnh Dung '15/07/1998 1610A04
4 16A10010226 Nguyễn Như Anh Tuấn '06/02/1998 1610A04
5 16A10010163 Vũ Thế Kiên '04/03/1998 1610A05
6 16A10010148 Nguyễn Văn Thắng '20/11/1998 1610A05
7 16A10010094 Đinh Tuấn Thành '02/11/1998 1610A06
8 17A10010323 Nguyễn Đức Phú '14/07/1999 1710A02
9 17A10010030 Đỗ Thanh Sơn '09/03/1999 1710A02
10 17A10010078 Trịnh Minh Hiếu '26/08/1999 1710A03
11 17A10010228 Vũ Thị Nhài '18/12/1999 1710A03
12 17A10010224 Lưu Thị Lan Anh '16/03/1999 1710A04
13 17A10010104 Nguyễn Thị Hà Giang '07/06/1999 1710A04
14 17A10010253 Lê Ngọc Huy '29/09/1999 1710A05
15 17A10010267 Hoàng Tiến Mạnh '17/03/1999 1710A05
16 17A10010009 Chu Quỳnh Anh '25/06/1999 1710A06
17 17A10010333 Lương Xuân Trường '28/05/1998 1710A06
18 18A10010010 Trần Ngọc Thu '09/11/2000 1810A01
19 18A10010236 Ngô Văn Luân '10/04/2000 1810A02
20 18A10010106 Đặng Đức Huy '14/08/2000 1810A03
21 18A10010162 Vũ Thị Tố Uyên '18/07/2000 1810A04
22 18A10010240 Lê Tuấn Anh '03/01/2000 1810A05
23 19A10010083 Nguyễn Thị Huyền '07/03/2001 1910A02
24 19A10010067 Nguyễn Thị Thu Trang '22/12/2001 1910A03
25 19A10010294 Bế Quốc Khánh '09/01/2001 1910A04
26 19A10010310 Đinh Huy Khánh '28/06/2001 1910A05
27 20A10010232 Lưu Đắc Quyết '11/10/2002 2010A01
28 20A10010033 Kiều Thị Thu Uyên '24/09/2002 2010A01
29 20A10010255 Diệp Thị Ánh '08/02/2002 2010A02
30 20A10010003 Đỗ Minh Quân '04/05/2002 2010A02
31 20A10010006 Đặng Thị Hạnh '02/06/2002 2010A03
32 20A10010223 Lại Quang Thắng '03/08/2002 2010A03
33 20A10010049 Nguyễn Mạnh Cường '12/08/2002 2010A05
34 20A10010147 Phan Thị Thu Trang '24/04/2002 2010A05
35 19KC10010002 Đỗ Thị Thu Hà '11/04/1987 CH
(12890 lần xem)