Thông báo triệu tập các SV/HV tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2021-2022.

11/03/2022 10:44
Khoa CNTT thông báo triệu tập các SV có tên trong danh sách dưới đây tham dự Buổi Đối thoại cấp khoa năm học 2021-2022.

Thời gian có mặt: 13:30 ngày 11/03/2022

Địa điểm: P52 - Khu giảng đường khoa CNTT

Chú ý:

  1. SV đủ điều kiện như khi học trực tiếp mới được đến khu giảng đường và phải đảm bảo quy tắc 5K như khi học trực tiếp
  2. Những sinh viên không đủ điều kiện đến trực tiếp cần báo cáo qua form https://forms.gle/Uz2uf4HVabD8NN8cA  trước 12:00 ngày 11/03/2022 để khoa phê duyệt diện dự trực tuyến

Danh sách SV, HV được triệu tập

STT Lớp Mã sinh viên Họ và Tên
1 1410A01 14A10010005 Nguyễn Tuấn Linh
2 1510A01 15A10010316 Nguyễn Tuấn Anh
3 1510A02 15A10010193 Nguyễn Thị Hoàng Anh
4 1510A03 15A10010322 Tăng Duy Khánh
5 1510A04 15A10010257 Ngô Hải Yến
6 1510A05 15A10010227 Nguyễn Tự Thành
7 1510A06 15A10010189 Bùi Hồng Quân
8 1610A01 16A10010273 Vũ Hữu Nghĩa
9 1610A02 16A10010055 Đỗ Hoàng Vũ
10 1610A03 16A10010182 Tạ Thu Trang
11 1610A04 16A10010079 Trần Văn Đức
12 1610A05 16A10010321 Nguyễn Anh Thư
13 1610A06 16A10010094 Đinh Tuấn Thành
14 1710A01 17A10010033 Nguyễn Đức Thắng
15 1710A01 17A10010146 Trần Văn Quân
16 1710A01 17A10010149 Nguyễn Thị Bích Phượng
17 1710A02 17A10010030 Đỗ Thanh Sơn
18 1710A02 17A10010122 Nguyễn Tiến Long
19 1710A02 17A10010231 Nguyễn Văn Hiến
20 1710A03 17A10010094 Nguyễn Mai Hoa
21 1710A03 17A10010214 Nguyễn Thành Chung
22 1710A03 17A10010343 Lãnh Minh Hiền
23 1710A04 17A10010007 Chử Ngọc Ánh
24 1710A04 17A10010104 Nguyễn Thị Hà Giang
25 1710A04 17A10010259 Lý Thị Hoài Tú
26 1710A05 17A10010170 Nguyễn Thị Tuyết
27 1710A05 17A10010274 Nguyễn Hải Long
28 1710A05 17A10010325 Nguyễn Anh Hiếu
29 1710A06 17A10010009 Chu Quỳnh Anh
30 1710A06 17A10010324 Đặng Thế Dân
31 1710A06 17A10010327 Phạm Thanh Thảo
32 1810A01 18A10010108 Nguyễn Thanh Bình
33 1810A01 18A10010278 Nguyễn Quang Huy
34 1810A01 18A10010366 Nguyễn Thị Hường
35 1810A02 18A10010039 Nguyễn Khánh Hòa
36 1810A02 18A10010236 Ngô Văn Luân
37 1810A02 18A10010286 Vũ Quang Huy
38 1810A03 18A10010201 Lê Thế Việt
39 1810A03 18A10010219 Nguyễn Thị Hằng
40 1810A03 18A10010351 Nguyễn Thị Thanh Huệ
41 1810A04 18A10010168  
42 1810A04 18A10010277 Lý Hoàng Tùng
43 1810A04 18A10010314 Nguyễn Thu Phương
44 1810A05 18A10010055 Nguyễn Thị Trung Anh
45 1810A05 18A10010057 Nguyễn Đình Phong
46 1810A05 18A10010307 Nguyễn Bá Hà
47 1910A01 19A10010031 Nguyễn Ngọc Anh
48 1910A01 19A10010280 Phạm Việt Hùng
49 1910A01 19A10010355 Đào Huy Hưng
50 1910A02 19A10010013 Đàm Thu Hằng
51 1910A02 19A10010202 Lê Quang Minh
52 1910A02 19A10010205 Nguyễn Hữu Tình
53 1910A03 19A10010067 Nguyễn Thị Thu Trang
54 1910A03 19A10010105 Đỗ Mai Hoa
55 1910A03 19A10010219 Vũ Xuân Trường
56 1910A04 19A10010024 Nguyễn Việt Giang
57 1910A04 19A10010064 Nguyễn Thị Ánh Tuyết
58 1910A04 19A10010103 Phạm Lê Việt Tú
59 1910A05 19A10010186 Nguyễn Thị Thủy
60 1910A05 19A10010204 Nghiêm Thị Thu Linh
61 1910A05 19A10010266 Nguyễn Xuân Dương
62 1910K02 19K10010002 Đỗ Thị Thu Hà
63 1910K02 19K10010004 Nguyễn Thị Luyến
64 1910K02 19K10010005 Lê Quang Mạnh
65 2010A01 20A10010041 Phạm Xuân Trường
66 2010A01 20A10010263 Trịnh Quang Toàn
67 2010A01 20A10010347 Nguyễn Minh Thuận
68 2010A02 20A10010154 Nguyễn Minh Đức
69 2010A02 20A10010252 Lê Trọng Thắng
70 2010A02 20A10010256 Đỗ Mai Chi
71 2010A03 20A10010024 Bùi Thị Yên
72 2010A03 20A10010209 Hà Sao Mai
73 2010A03 20A10010271 Đinh thị Như Quỳnh
74 2010A04 20A10010105 Phạm Xuân Định
75 2010A04 20A10010149 Nguyễn Thành Công
76 2010A04 20A10010261 Nguyễn Linh Chi
77 2010A05 20A10010094 Vũ Thị Lan Anh
78 2010A05 20A10010217 Đặng Thành Công
79 2010A05 20A10010285 Phan Công Long
80 2110A01 21a100100025 Ninh Đức Anh
81 2110A01 21A100100058 Nguyễn Đình Dũng
82 2110A01 21A100100137 Nguyễn Minh Hòa
83 2110A02 21A100100030 Vũ Việt Anh
84 2110A02 21A100100276 Đỗ Trọng Ninh
85 2110A02 21A100100437 Đỗ Đức Vượng
86 2110A03 21A100100045 Mai Thị Thảo Chi
87 2110A03 21A100100191 Vũ Văn Lãm
88 2110A03 21A100100292 Nguyễn Thị Thu Phương
89 2110A04 21A100100307 Nguyễn Văn Quân
90 2110A04 21A100100327 Trần Minh Tâm
91 2110A04 21A100100390 Vũ Thị Kiều Trang
92 2110A05 21A100100127 Nông Văn Hiệp
93 2110A05 21A100100141 Tạ Đức Hoàn
94 2110A05 21A100100422 Đỗ Thanh Uyên
95 2210A01 21K100002 Trịnh Đức Huy
96 2210A01 21K100003 Nguyễn Văn Khải
97 2210A01 21K100004 Lê Diệu Thúy
(15704 lần xem)